Kamp ziet niks in subsidie elektrische auto’s

13-10-2016

Afgelopen vrijdag heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken een brief met bijlagen naar de Tweede Kamer gestuurd waarin hij aangeeft weinig te zien in subsidiëring van elektrische auto’s.

Henk Kamp minister EZ

Kamp oordeelt in zijn brief over de adviezen van de werkgroep Groot, die namens het Formule E-Team, voorstellen heeft gedaan om de particuliere markt voor volledig elektrische en plug-in hybride auto’s op gang te brengen. Daarbij werd een aanschafsubsidie voor vol-elektrische auto’s en een laadtegoed voor gebruikte plugin-hybrides geadviseerd.

Niet efficiënt
De minister meent dat uitbreiding van de huidige financiële ondersteuning aan consumenten vanuit het kabinet is niet efficiënt, vanwege de kosten en het beperkte effect op nieuwe kopers. Via de BPM-vrijstelling en de gereduceerde MRB wordt al het nodige ter stimulering gedaan. Daarnaast investeert de overheid flink mee in laadinfrastructuur. Hij baseert zich daarbij op rapporten van CE Delft, Decisio en PBL.

Het Formule E-Team heeft in elke geval vandaag met dit bericht uiting aan zijn teleurstelling gegeven.

Politiek
Voor vandaag was een Algemeen Overleg Elektrisch Rijden in de Tweede Kamer gepland. Dat is echter geschrapt. Ongetwijfeld komt dit onderwerp op een later moment wel politiek aan de orde, mogelijk na het herfstreces. Wij houden u uiteraard aangesloten op behandeling in de Kamer.

Meer informatie: Cees Boutens