Cijfers keurmerken LPK, ALK en LLS

18-10-2016

De cijfers over de eerste drie kwartalen van 2016 voor de keurmerken ALK, LLS en LPK zijn bekend. Opnieuw zien we mooi opgaande lijn in het aantal keuringen.

Checklist

LPK  
Bij het keurmerk Laadkleppen (LPK) werden in de eerste drie kwartalen 10.890 keuringen uitgevoerd. Daarbij ging het om 1.297 keuringen van personenliften en 9.593 andere keuringen. Ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode betekent dat een stijging van 8,75 procent overall.

ALK 
Bij het keurmerk Autolaadkranen (ALK) zien we met 3.487 keuringen een daling van 7 procent ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode. Deze afname lijkt in lijn met marktontwikkelingen.

LLS

Bij het keurmerk Laad- en Lossystemen (LLS) wederom een forse stijging van het aantal keuringen. Met 1.182 keuringen noteren we een plus van bijna 15 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2015.

Meer informatie: Ilse Bartels

 

Gerelateerde dossiers