Bijeenkomst Onderwijs op 8 november

13-10-2016

RAI Vereniging en BOVAG organiseren voor de trainingsmanagers in hun achterbannen weer een Bijeenkomst Onderwijs. Op de agenda staan de BrancheKwalificatieStructuur (BKS) en Stichting Mobiliteitsleren (SML).

leerlingen

BrancheKwalificatieStructuur
OOMT heeft besloten om na 1 september 2016 de stimulering op de BrancheKwalificatieStructuur (BKS) te stoppen. Het besluit van OOMT om de BKS niet meer te financieren, betekent niet direct dat de BKS definitief ophoudt te bestaan.

Er zijn gesprekken geweest met opleiders over de vraag of de opleiders het gezamenlijk certificeren van trainingen in de lucht willen houden. Dat heeft ertoe geleid dat OOMT nog tot eind dit jaar een bijdrage geeft aan IBKI, om in ieder geval de toetsing mogelijk te houden en de opleiders de gelegenheid te geven voor een warme overdracht van de (toetsing van) de BKS aan de opleiders. Graag horen wij uw visie over de BKS en wat uw wensen zijn om de BKS al dan niet voort te zetten na 2016.

Stichting Mobiliteitsleren 
Zoals u weet hebben onderwijs- en branchepartners, zoals RAI Vereniging, BOVAG en de scholen in de mobiliteitsbranche een landelijke publiek-private samenwerking (PPS) gestart in de Stichting Mobiliteitsleren (SML). Uit uitvoerige gesprekken met de partners is gebleken dat er binnen SML een nadruk moet komen te liggen op het professionaliseren van docenten. Het delen van technische basisinformatie afkomstig van importeurs via een landelijke platform is daar een eventueel gevolg van.

Docenten krijgen jaarlijks veel ruimte om zich te laten trainen en stages te lopen, wat mooi aansluit op de nadruk die bij importeurs wordt waargenomen. Professionaliseren van docenten vergroot de actualiteit in de opleiding en zal een aanzuigende werking hebben op de opleidingen. Wij zijn benieuwd of we daadwerkelijk SML op deze wijze gezamenlijk vorm kunnen geven en welke wensen u hieromtrent heeft.

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00-16-30 bij RAI Vereniging in Amsterdam.

U kunt zich daarvoor aanmelden bij Chris van Dijk.