Stichting Zero Emissie Busvervoer geeft stokje door

14-10-2016

De afgelopen vier jaar heeft de Stichting Zero Emissie Busvervoer succesvol de omslag naar openbaar busvervoer met energie-efficiënte elektrisch aangedreven bussen zonder emissies en met behoud van een goed en betaalbaar openbaar vervoer op de kaart weten te zetten.

OV bus

In 2012 hebben de vervoerspartijen zich in de Green Deal Zero Emissie Openbaar Busvervoer achter de doelstelling geschaard dat het hele openbaar busvervoer in 2025 zero emissie zal zijn.

De EU gaf een ELENA-subsidie, waarmee de haalbaarheid daarvan in Brabant en Limburg kon worden aangetoond. En met de ondertekening van het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer Per Bus op 15 april jl. is de nationale realisatie daarvan bekrachtigd.

Samenwerking gehele keten
Het succes is bereikt doordat de Stichting, waarbij RAI Vereniging in de Raad van Advies is vertegenwoordigd, erin is geslaagd de samenwerking in de gehele keten van vervoerders, producenten en overheden tot stand te brengen. Deze is onderbouwd met een TCO-model dat de belangen van alle partijen en maatschappelijke effecten in balans brengt.

Een voorbeeld is dat in Limburg nagenoeg alle bussen en in Noord-Brabant een groot deel van de vloot in 2025 elektrisch zullen zijn (samen ca 535 bussen). De eerste elektrische bussen rijden al en eind dit jaar zal dat zijn uitgebreid naar een zestigtal elektrische bussen in ’s-Hertogenbosch, Venlo en Maastricht. Met inzet van groene energie wordt daar ‘well-to-wheel’ meer dan 70% energie bespaard, wint het klimaat doordat de uitstoot van CO2 tot nul wordt gereduceerd en verbetert de luchtkwaliteit doordat NOx- en fijnstofemissie verdwijnen.

Stokje overgedragen
De Stichting draagt de verdere realisatie nu over aan de direct verantwoordelijken voor het openbaar busvervoer: de aanbestedende overheden, de vervoersbedrijven en de industrie. Het IPO en ministerie van Infrastructuur en Milieu nemen de verantwoordelijkheid om het erfgoed van de stichting samen met de ketenpartners te borgen.

TCO-model behouden
Het door de Stichting ontwikkelde TCO-model zal daarbij worden overgedragen aan de Stichting CROW, een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer. Daarmee zullen de kennis en ervaring, het netwerk en het TCO-model blijvend ingezet kunnen worden om de doelstelling van zero emissie openbaar vervoer in 2025 te realiseren.

Schoon en zuinig OV-busvervoer

RAI Vereniging publiceerde in het voorjaar van 2015 rond deze materie de speciale, informatieve website ‘Schoon en zuinig OV-busvervoer’, die nog steeds kan gelden als een nuttig naslagwerk.

Meer informatie: Remco Tekstra