Extra budget voor WBSO in 2017

7 oktober 2016

In de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota staan de plannen voor de afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) in 2017. Met het oog op een stabiel investerings- en vestigingsklimaat voor R&D-bedrijven blijven de voordeelpercentages en schijflengtes gelijk aan 2016.

Bedrijven kunnen de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten verlagen via de WBSO. Deze verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor uw R&D-project. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. U kunt het voordeel van de WBSO verrekenen via uw belastingaangifte. Bedrijven dragen minder loonheffing af.

Omdat steeds meer bedrijven gebruik maken van de WBSO stelt het kabinet hiervoor extra budget beschikbaar: € 1.205 miljoen in 2017 (€ 1.143 miljoen in 2016). Via de WBSO stimuleert het Ministerie van Economische Zaken innovatie door Nederlandse bedrijven.

Voordeelpercentages en -bedragen
Ook in 2017 gelden er twee schijven met een verschillend voordeelpercentage voor bedrijven. Voor startende bedrijven geldt een hoger percentage in de eerste schijf.

Voor zelfstandig ondernemers (ZZP-ers) die minimaal 500 S&O-uren per jaar maken, is er een vaste aftrek. Startende zelfstandig ondernemers ontvangen daarnaast een extra aftrek. De exacte bedragen worden later bekend gemaakt.

Voordeelpercentages voor bedrijven 2017

  • Tarief eerste schijf 32%
  • Tarief eerste schijf starters 40%
  • Grens eerste schijf €350.000
  • Tarief tweede schijf 16%

 

Aftrek voor zelfstandigen (≥ 500 S&O-uren)
Vaste aftrek geïndexeerd
Vaste aftrek starters geïndexeerd

Ook komen er enkele aanpassingen in artikel 23, 25 en 26 van de WVA (Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen).