Hoe krijgen we de automobilist bandenbewust?

06-10-2016

Deze vraag was zowel het thema van de stakeholdersbijeenkomst die het ministerie van IenM op 28 september 2016 organiseerde als één van de onderwerpen bij de commissie Schade & Aftersales van afdeling auto’s op 5 oktober.

Kies de beste band

Een samenvatting van de stakeholdersbijeenkomst ‘Kies de Beste Band’ is hiernaast (na inloggen) beschikbaar.

Presentatie
De uitgebreide presentatie die Eugène Moerkerk, beleidsadviseur duurzaamheid bij RAI Vereniging, voor de commissie Schade & Aftersales heeft verzorgd kunnen leden eveneens hiernaast downloaden.

Filmpje
Voor de liefhebbers is er tot slot een animatiefilmpje dat de uitdaging toont die de publiekscampagne Kies de Beste Band tegenkomt en hoe dat zoal aangepakt wordt.

 

Stakeholdersbijeenkomst
Tijdens deze tweede stakeholdersbijeenkomst heeft Roderik Schaepman (reclamebureau R&D Dept) een overzicht gegeven van de instrumenten die zijn ingezet.

Triple A
Stephan van Zyl (TNO) verzorgde een update van het Triple A-onderzoek uit 2014. Uitgezocht is op welke banden de auto’s in Nederland nu rijden. Verder geeft het TNO onderzoek ons rekenkundig inzicht in de berekende (potentiele) baten van AAA-banden voor de rekenjaren 2013, 2016 en 2020. Daarbij heeft TNO uitgerekend dat er macro-economisch gezien een jaarlijks besparingspotentieel mogelijk is van circa 840 miljoen euro, indien alle automobilisten op AAA-banden gaan rijden en iedere twee maanden de banden op de juiste spanning zetten. In het vakblad Automotive Werkplaats vertelde hij daarover: “In totaal is er 60 miljoen liter minder brandstof verbruikt, 0,1 megaton minder CO2 uitgestoten en zijn er negen verkeersdoden minder gevallen, 46 minder zwaargewonden en is de geluidsoverlast met 0,2 decibel teruggelopen.”

Sprekers
Ter inspiratie waren in de stakeholdersbijeenkomst verder vier sprekers uitgenodigd. Autocoureur Jan Lammers sprak over het belang van bandenkwaliteit in de racerij. Vervolgens vertelde Adriaan Heino, risicomanager Achmea, over de kennis autobanden onder Nederlandse automobilisten (met 2000 respondenten). Marieke Casteleijn en Bastiaan Baunius (Hogeschool Amsterdam) tot slot spraken over de kennis over autobandenkwaliteit bij de Utrechtse automobilist respectievelijk garages.

Brainstorm
In een aansluitende brainstormsessie is afgesproken dat de projectgroep achter de publiekscampagne van ‘Kies de Beste Band’ verder aan de slag gaat met de belangrijkste uitkomsten uit deze sessie. Tot slot is in de projectgroep is afgesproken dat we de nieuwste trend, het gebruik van “All season”-banden, ook aandacht gaat krijgen.

Belangrijkste uitkomst Commissie Schade en Aftersales
In de commissie Schade en Aftersales is afgesproken dat de individuele leden tijdens de dealertrainingen meer aandacht zullen gaan geven aan het jaarlijkse besparingspotentieel van de juiste (Triple A-)banden(spanning).

Meer informatie
U leest nog meer informatie over banden ook in ons Dossier Bandenlabel. In het najaar van 2015 besteedde ook ons GO!Mobility Magazine aandacht aan verkoopkansen met banden, in een interview met Per de Vries van Michelin Nederland.

De campagne wordt ook via de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) gesponsord door Google. Daarmee kan 'Kies de Beste Band' ook Google Adwords inzetten. 

Meer informatie: Eugène Moerkerk