Geen uitstel verplicht examen Bevoegdheidsverlenging tachograaftechnicus

29-09-2016

Vanaf 1 januari 2017 hebben werknemers voor het installeren, kalibreren en controleren van tachografen de bevoegdheid Tachograaftechnicus nodig. Vóór 1 januari 2017 moeten zij het examen ‘Bevoegdheidsverlenging tachograaftechnicus’ met goed gevolg hebben afgerond om deze werkzaamheden te mogen blijven uitvoeren.

digitale tachograaf

Na het behalen van de bevoegdheid Tachograaftechnicus ontvangt men een bevoegdheidspas met bijbehorende pincode. Deze is nodig om vanaf 1 januari 2017 voertuigen af te melden in het RDW-register.

Kort dag
Omdat het nieuwe, verplichte examen pas per oktober beschikbaar komt, is de tijd die bedrijven hebben om zich voor te bereiden op deze wijzigingen erg kort. Juist in een drukke tijd van het jaar moeten werknemers hun bevoegdheid vernieuwen. Dit levert zowel bij de bedrijven als bij de aanbieders van de opleidingen en examens een enorme piek op.

Geen uitstel
Er is hierover overleg gevoerd met RDW en het ministerie van IenM om uitstel te vragen zodat de bedrijven hun personeelsplanning en hun kostenplanning over een wat langere periode zouden kunnen spreiden. Hoewel er begrip is voor dit verzoek moet Nederland tijdig voldoen aan de Europese regels. Daarom is het niet gelukt verder uitstel te bewerkstelligen.

Wel is duidelijk dat in het vervolg, net zoals dat al gebruikelijk is bij de APK-erkenningen, al zes maanden voor het verlopen van de erkenning een nieuw examen kan worden afgelegd waarbij de oorspronkelijke termijn kan blijven gelden. In de toekomst blijven we daardoor niet steeds opnieuw met deze extreme piek geconfronteerd.

C.A.S.U. en VDO zijn er klaar voor!

De training die nodig is voor dit examen kan gevolgd worden bij de tachograafleveranciers C.A.S.U. Utrecht BV en VDO-Continental Automotive Trading NL. Zij hebben een volledige training ingericht en exameninstituut IBKI zorgt voor voldoende examencapaciteit. Trainingen en examens worden ook op locatie aangeboden.