Economische missie naar Indonesië 21 t/m 24 november 2016

23-09-2016

Van 21 tot en met 24 november gaat een economische missie naar Indonesië, onder leiding van minister-president Mark Rutte. Eén van de thema’s is Klimaat & Afvalmanagement, wat voor leden interessant zou kunnen zijn.

Borobudur

Ook de ministers Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) gaan mee.

Belangrijke handelspartner
Indonesië heeft kennis en investeringen nodig rond havens, scheepsbouw, logistiek, infrastructuur, landaanwinning, kustbescherming, klimaat, water- en luchtkwaliteit, afvalmanagement, life sciences & health, tuinbouw en voedselproductie. Hier liggen kansen voor Nederlandse bedrijven. Nederland is voor Indonesië de Gateway to Europe.

Voor wie?
De missie richt zich in de eerste plaats op bedrijven en kennisinstellingen uit de sectoren/thema’s: water & maritiem, klimaat & afvalmanagement, life sciences & health, en tuinbouw & uitgangsmaterialen. Ook organisaties uit andere sectoren kunnen deelnemen. Voor hen worden geen aparte programma’s georganiseerd.

Wij denken dat Klimaat & Afvalmanagement voor bedrijven uit onze achterban waarschijnlijk het meest relevante thema is.

Klimaat & Afvalmanagement
Door CO2 en andere broeikasgassen verandert het klimaat op aarde en stijgt de zeewaterspiegel. Met ruim 17 duizend eilanden en een hoofdstad waarvan de bodem al jaren daalt, is Indonesië extra kwetsbaar. Bovendien is het land zelf een grote CO2-producent. Tijdens de wereldklimaatconferentie in december vorig jaar in Parijs, heeft staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur & Milieu een eerste klimaatmissie naar Indonesië aangekondigd. Deze is interessant voor bedrijven die zich richten op: klimaat (waaronder monitoringssystemen, modellering etc.), klimaatadaptatie en duurzaam landgebruik (waaronder duurzame energie, warmte-koude-opslag, biomassa, geothermie en de veengebieden in Indonesië), afvalmanagement (zoals zwerfvuilbestrijding waaronder plastics), storten, inzamelen en recycling) en duurzaam transport (waaronder verbetering van de luchtkwaliteit, de-carbonisatie van transport en CO2 neutraal transport).

Programma
Tijdens deze missie ontmoet u potentiële Indonesische partners en kunt u uw bedrijf, producten en diensten bekendheid geven in de Indonesische markt. Ook kan de Nederlandse overheid ondernemingsissues voor u aankaarten bij de Indonesische autoriteiten. Voor het programma kunt u denken aan netwerkbijeenkomsten, seminars, bedrijvenbezoeken; ondertekening van contracten of MoU's in aanwezigheid van Nederlandse en Indonesische bewindspersonen.

Kosten
Deelname kost € 950,- per bedrijf (maximaal 2 deelnemers). Voor extra deelnemers betaalt u €475 per persoon. Om de deelname van vrouwelijke ondernemers te stimuleren geldt voor deze specifieke doelgroep tot medio maart 2017 een korting van 50% op de deelnemersbijdrage.

Meer informatie en aanmelden
De volledige informatie over deze missie vindt u op de RVO-website. De inschrijving sluit op 7 oktober 2016.