Reactie auto-industrie op CO2-strategie Europese Commissie

22-09-2016

ACEA verwelkomt het initiatief van de Europese Commissie om met haar ‘European Strategy for Low-Emission Mobility’ de mogelijkheden te verkennen voor verdere CO2-reductie van het vervoer in Europa.

Erik Jonnaert ACEA

“De auto-industrie onderschrijft volledig het streven CO2-emissies terug te dringen in alle segmenten van het wegvervoer, van personenauto’s tot trucks,” zegt Erik Jonnaert, ACEA’s secretaris-generaal.

De Commissie legt in haar ‘EU Decarbonisation Strategy 2050’ echter wel volledig de nadruk op het wegvervoer. Daarom roept ACEA op tot een meer uitgebalanceerde benadering, waarbij alle vormen van vervoer worden betrokken, dus inclusief luchtvaart, zeevaart en spoor.

Technologieneutraal
Technologieneutraliteit is de sleutel tot innovatie en daarmee tot grotere brandstofefficiency. ACEA is daarom blij dat dit principe ook in de strategie van de Europese Commissie is vastgelegd. “De voertuigfabrikanten zullen blijven investeren in zowel interne verbrandingsmotoren als de volledige range van alternatieve aandrijflijnen, met die eigenschappen waar zakelijke en pariculiere klanten om vragen,” aldus Jonnaert. “De Commissie wijst terecht op de noodzaak om de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen te versterken, om de marktvraag naar nul- en lage-emissievoertuigen naar 2030 te laten groeien”.

Aandacht voor gebruiksfase
Hoewel in de strategie zaken als digitale mobiliteit, beprijzing en energiebronnen aan bod komen, merkt ACEA wel op dat de meeste van de voorgestelde maatregelen alleen betrekking hebben op nieuwe voertuigtechnologie. Daarbij is onvoldoende aandacht voor andere factoren die invloed hebben op CO2-uitstoot tijdens het gebruik van het voertuig. Voorbeelden zijn: brandstoffen, verjonging van het park, verbeteren van rijgedrag en het benutten van het potentieel van connected en autonome voertuigen. Jonnaert: “Enkel focussen op nieuwe voertuigtechnologie zals slechts beperkte milieuvoordelen opleveren. Een effectievere aanpak houdt rekening met het volledige voertuigpark en het gebruik daarvan.”

VECTO voor CO2-normering wegtransport
Afhankelijk van hun gebruiksdoel, zijn de meeste vrachtauto’s indvidueel maatwerk, doorgaans op klantwensen gebouwd in verschillende configuraties met trailers en aanhangers. Bij beleid voor CO2-reductie van zware bedrijfswagens past daarom niet een zelfde aanpak als voor personenauto’s, waarschuwt ACEA. De industrie werkt daarvoor nauw samen met de Europese Commissie aan het computersimulatiemodel VECTO, waarover u meer leest in dit nieuwsbericht.

Jonnaert besluit: “ACEA ziet er naar uit om constructief te kunnen bijdragen aan de uitwerking van specifieke voorstellen, om de meest effectieve en doelmatige aanpak van verdere CO2-reductie in het vervoer te identificeren.”

Analyse
RAI Vereniging heeft een analyse gemaakt van de ‘EU Decarbonisation Strategy 2050’, die leden hiernaast kunnen downloaden.