‘Beleidsmakers moeten ‘whole-vehicle’-benadering hanteren bij CO2-reductie voor trucks en bussen’

22-09-2016

Tijdens de opening van de IAA in Hannover riep fabrikantenorganisatie ACEA de Europese beleidsmakers op om bij hun streven naar CO2-reductie voldoende oog te blijven houden voor de complexiteit van de truck- en busmarkt.

IAA 2016

Martin Lundstedt, voorzitter van ACEA’s Commercial Vehicle Board en CEO van Volvo Group, benutte de gelegenheid van de opening van de bedrijfswageneditie van de vakbeurs IAA om de aanbevelingen van de industrie bij effectieve CO2-reductie voor trucks te onderstrepen. Dat mede met oog op de recente ‘Strategy for Low-Emission Mobility’ van de Europese Commissie.

VECTO
Sinds 2010 ontwikkelt de Europese Commissie het computermodel VECTO. Dat simuleert CO2-emissies van een grote variëteit aan truck- en trailerconfiguraties onder diverse gebruiksomstandigheden.

Variabelen
Hoewel normering voor en metingen aan de motor op het eerste gezicht een logische aanpak lijken, zou dat een volstrekt zinloze benadering zijn. Dat levert ook niet op wat beleidsmakers en publiek willen bereiken, betoogt Lundstedt. “De markt is divers en complex, want trucks en bussen zijn doorgaans maatwerk op klantwensen en gebouwd voor een heel specifiek gebruiksdoel. VECTO is in staat die complexiteit weer te geven, omdat het model rekening houdt met de variabelen die invloed hebben op CO2-emissies. Denk aan uiteeenlopende gebruiksomstandigheden, voertuigconfiguraties en belading. VECTO zal een duidelijke ‘game changer’ zijn.”

Lundstedt vervolgt: “De meeste Europese truckfabrikanten bouwen ook voertuigen in de VS, China en Japan. Op basis van die wereldwijde ervaring, kan ik zeggen dat de VECTO-benadering van de EU de meest geavanceerde, betrouwbare en meest realistische benadering is, die ook het dichtst bij de ervaringen van klanten ligt. Daarom zijn wij er vast van overtuigd dat Europese beleidmakers dit spoor moeten blijven volgen.”


Martin Lundstedt, rechts geflankeerd door ACEA secretaris-generaal Erik Jonnaert.

Europese regelgeving voor de CO2-normering van trucks vereist een zuivere opgave van de CO2-waarden van alle voor de Europese markt geproduceerde voertuigen. Daarvoor hebben we een geloofwaardige, gestandaardiseerde wijze om brandstofverbruik tussen de merken te vergelijken nodig. Lundstedt: “Voordat we de richting bepalen voor toekomstig CO2-beleid moeten we wel eerst voldoende begrip hebben van de uitgangspunten. VECTO is daarvoor een onmisbare tool.”

Over de ontwikkeling van het VECTO-model schreven wij eerder al dit nieuwsbericht

ERTICO-studie
ACEA verwelkomde ook een ERTICO-studie naar de impact die intelligente transport systemen (ITS), als onderdeel van de door ACEA bepleitte geïntegreerde aanpak, kunnen hebben op verdere CO2-reductie.

Drie van de meest veelbelovende ITS-toepassingen in deze studie zijn:

  • Rijgedrag- en voertuigsystemen: 3-10% CO2-reductiepotentieel (maatregelen voor eco-driving, monitoring en training van de chauffeur);
  • Logistiek en fleet management: 10-20% reductiepotentieel op lokaal/stedelijk niveau (ITS-toepassingen zoals intelligent tenderen en navigeren);
  • Verkeersgeleiding: 1-7% besparing mogelijk met intelligente verkeerssystemen in specifieke gebieden.