De toekomst van stadslogistiek: schone kansen voor ondernemers RAI Vereniging en BOVAG

06-01-2017

Op 16 maart vindt een informatiesessie plaats over de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (ZES). Hier alvast een vooraankondiging.

logo Green Deal ZES

Deze bijeenkomst, in het BOVAG huis in Bunnik, is een gezamenlijk initiatief voor leden van de secties zware en lichte bedrijfswagens van RAI Vereniging en voor BOVAG-dealers.

Doel is om importeurs en dealers achtergronden te geven bij wat de Green Deal ZES inhoudt en hoe slimme ondernemers hierop kunnen inspelen.

Aan de exacte inhoud van het programma wordt nog gewerkt.

 

Schets van programma
Naast een algemene uitleg over Green Deals en wat daarmee beoogd wordt, gaan we in detail in op de de Green Deal ZES. Ook worden twee gemeentes uitgenodigd om toe te lichten waarom zij meedoen en welke verwachtingen zij hebben van voertuigleveranciers. Tot slot is er ruimte voor discussie en om successen en uitdagingen met elkaar te delen.

Noteert u 16 maart alvast in uw agenda?! Een officiële uitnodiging volgt nog.

Over de Green Deal ZES
Eind 2014 tekenden 54 partijen samen met voormalig Staatssecretaris Mansveld de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES). Naast de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken werd deze ondertekend door gemeenten, vervoerders, verladers, autofabrikanten, onderzoeksinstituten, en door verwante branche- en belangenorganisaties als BOVAG, EVO, TLN, Natuur & Milieu en RAI Vereniging. Deze partijen onderzoeken samen hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen in praktijk gebracht kan worden. Het doel is om in 2025 zoveel mogelijk emissievrije stadslogistiek te realiseren.

Meer informatie: Wijnand de Geus