Verhelderende ledenbijeenkomst kosten rijklaar maken

14-09-2016

Op 7 september organiseerden wij een bijeenkomst met 27 vertegenwoordigers van de diverse auto-importeurs. Doel was om nadere duidelijkheid te verschaffen bij de aanwijzingen van de ACM over de vermelding van de kosten rijklaar maken in de prijzen waarmee geadverteerd wordt.

Besproken zijn de beweegredenen van de ACM, het verschil tussen vermijdbare en onvermijdbare kosten en de mogelijkheid om eventueel gezamenlijke definities te hanteren voor de verschillende prijsonderdelen.

Er is daarbij nadrukkelijk op gewezen dat er, vanwege de mededingingswetgeving, geen afspraken gemaakt mogen worden over de samenstelling en de prijs van het vermijdbare deel van het pakket kosten rijklaar maken, dat als optiepakket kan worden aangeboden.

Fiscale waarde
Er bleek groot draagvlak te zijn voor de introductie van het begrip ‘fiscale waarde’ van een personenauto en deze ook op te nemen in de prijslijsten. Deze fiscale waarde kan door de zakelijke rijder gebruikt worden voor de bepaling van zijn bijtelling. Deze bestaat uit de netto catalogusprijs, de bpm en de btw; de ‘onvermijdbare’ kosten voor het rijklaar maken zijn buiten deze fiscale waarde gehouden aangezien deze buiten de bijtelling gehouden mogen worden.

Consumentenadviesprijs
Verder bespraken wij de wenselijkheid van het introduceren van het begrip consumentenadviesprijs. Deze bestaat uit de netto catalogusprijs, de btw, de bpm, registratiekosten, de kosten tenaamstelling, de recyclingbijdrage en de onvermijdbare kosten rijklaar maken.

Volgens afspraak is de vraag over de wenselijkheid van deze gezamenlijke term inmiddels aan het Dagelijks Bestuur van de afdeling Auto’s voorgelegd en het DB ondersteunt de introductie van zowel de term fiscale waarde als de consumentenadviesprijs.

Presentatie
Leden van afdeling Auto's die er niet bij aanwezig konden zijn, kunnen de presentatie bij deze bijeenkomst per mail opvragen bij Merel Blom.

Meer informatie: Wijnand de Geus