ECHA actualiseert richtsnoer etikettering en verpakking gevaarlijke stoffen

08-09-2016

In de Europese CLP-Verordening voor veiligheidsaanduidingen op verpakkingen zijn een aantal aanpassingen aan de technische vooruitgang doorgevoerd. In aansluiting daarop heeft het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) nu haar richtsnoer voor etikettering en verpakking volgens CLP bijgewerkt.

De richtsnoer is relevant voor leveranciers van chemische stoffen en mengsels, namelijk voor:

  • fabrikanten en importeurs van stoffen;
  • importeurs van mengsels;
  • downstreamgebruikers van stoffen en mengsels, met inbegrip van formuleerders;
  • distributeurs en verdelers van stoffen en mengsels, met inbegrip van detailhandelaren.

 

Alle leveranciers moeten ervoor zorgen dat hun stoffen en mengsels zijn geëtiketteerd en overeenkomstig de bepalingen van de CLP-Verordening (of CLP verpakt) voordat ze op de EU-markt worden gebracht.

In de CLP-Verordening (EG) nr. 1272/2008 is recentelijk een vierde en vijfde aanpassing aan de technische vooruitgang doorgevoerd. Daarmee is de CLP-Verordening in overeenstemming gebracht met de vierde en vijfde herziene versies van het door de VN opgerichte wereldwijd geharmoniseerd systeem (GHS) voor de etiketteringen en verpakkingen van chemische stoffen en mengsels.

De nieuwe richtsnoer is in lijn gebracht met al deze aanpassingen. Vooralsnog is de nieuwe richtsnoer alleen in het Engels beschikbaar, maar naar verwachting zal ook deze versie vertaald worden in het Nederlands.

Zie ook ons Dossier Veiligheidsaanduidingen op verpakkingen

Meer informatie: Eugène Moerkerk

Gerelateerde dossiers