Minisymposium (gevaarlijke) stoffenbeleid op 12 oktober

08-09-2016

Op woensdag 12 oktober vindt het halfjaarlijkse minisymposium over het stoffenbeleid, plaats. Thema deze keer: substitutie en innovatie.

koelvloeistif

Het minisymposium wordt georganiseerd door de Ministeries van IenM en EZ, VNO-NCW, de VNCI en de WECF en is van 13.00 tot 17.00 uur bij VNO-NCW, Bezuidenhoutseweg 12 in Den Haag.

Het thema is substitutie en innovatie. Het vervangen van schadelijke stoffen door betere alternatieven is een essentieel doel van het stoffenbeleid, maar in de praktijk niet gemakkelijk. Tegelijkertijd zijn er economische kansen voor bedrijven die alternatieven ontwikkelen.

Het onderwerp zal worden belicht vanuit verschillende perspectieven: leveranciers van stoffen, gebruikers, R&D-instellingen en de overheid. Vragen hierbij zijn: waarom zijn bedrijven bezig met substitutie en op welke manier? Wie in de keten neemt het initiatief? Wat is nodig voor succesvolle substitutie? Wat zijn de financieringsmogelijkheden?

Als u hierover meer wilt weten, of uw eigen vragen en ervaringen wilt inbrengen, bent u van harte welkom. Daarnaast is er veel gelegenheid tot netwerken.

Programma

13.00 Inloop met koffie/thee

13.30 Opening (Joris van der Voet, Ministerie van IenM)

Beleid voor substitutie en innovatie
13.35 Substitutie en innovatie vanuit het perspectief van de overheid, Ronald Flipphi, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
13.55 Substitutie en innovatie in de Topsector Chemie, Oscar van den Brink, directeur TKI Chemie

Praktijkvoorbeelden en perspectieven
14.15 Perspectief van de chemische industrie
14.35 Perspectief van de textiel- en kledingbranche, branchenetwerk Modint
14.55 Perspectief van Defensie, Wim Zijderveld, Defensie Materiaal Organisatie
15.15 Pauze

15.30 Discussie met de sprekers en aanwezigen
16.45 Borrel

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij secretariaat.VenR@minienm.nl. Deelname is gratis. Een kopie van uw aanmelding aan ondergetekende wordt op prijs gesteld. We hebben begrepen dat vanuit onze ledenkring onder meer Maurice Funcken, REACH-coördinator voor Nissan in Europa, aanwezig zal zijn.

Meer informatie: Eugène Moerkerk

Zie voor dit onderwerp ook ons dossier Chemische Stoffen.

De presentaties van dit symposium zijn via deze link te downloaden. 

Gerelateerde dossiers