VFN-leden stoppen met 0%-leningen

01-09-2016

Per 1 september 2016 stoppen de bij de VFN aangesloten financiers met het aanbieden van 0%-leningen voor de aanschaf van een auto.

autobelasting

De VFN, branchevereniging van financieringsondernemingen in Nederland, liet gisteren weten dat de bij hen aangesloten financieringsmaatschappijen vanaf 1 september 2016 geen 0%-leningen voor de aanschaf van een auto meer zullen aanbieden.

“De kosten die zijn verbonden aan de financiering van de auto vormen een belangrijk gedeelte van de totale automobiliteitskosten voor de consument. De lage rente kan eraan bijdragen dat de totale kosten voor de consument minder worden. Tegelijkertijd kan een financiering die wordt aangeboden met een rente van 0% het beeld oproepen dat aan de financiering geen verplichtingen zijn verbonden”, aldus de VFN.

Aanleiding voor dit VFN-besluit is het onderzoek naar autofinancieringen dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vorig jaar deed. Daarbij had de AFM met name het oog op doorlopend kredieten, leningen met een slottermijn aan het einde van de looptijd en de gesubsidieerde rentetarieven, waaronder de zogenoemde 0%-leningen.

“Aan geld lenen zijn verplichtingen verbonden. Een rentetarief van 0% sluit minder goed aan bij dit gegeven. Daarom is besloten om deze leningen vanaf 1 september 2016 niet meer aan te bieden met 0% rente”, zegt VNF-secretaris Bert Reitsma. “Importeurs en dealers kunnen nog steeds een bijdrage leveren aan het beperken van de rentelasten voor de consument in de vorm van een lagere rente; een rente van 0% zal echter niet meer worden aangeboden”, aldus de VFN.

Met deze aanpassing wil de VFN een verdere bijdrage leveren aan het aanbod van verantwoorde financieringsproducten voor de consument. Met de AFM zal zij evalueren hoe de wijziging uitwerkt in de praktijk.

Ongetwijfeld zullen veel van onze leden ook door hun eigen financieringsmaatschappij nader worden geïnformeerd. Het onderwerp autofinancieringen komt ook op de agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur van afdeling Auto’s op 27 september.

Meer informatie: Eric-Jan van der Berg