Bijeenkomst kosten rijklaar maken op 7 september

01-09-2016

Op woensdag 7 september (10.00-12.00 uur) organiseert afdeling Auto’s een informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen rond de kosten rijklaar maken, speciaal bedoeld voor de materiedeskundigen bij importeurs.

Autoshowroom

Hoewel wij over het opnemen van de rijklaarmaakkosten in de catalogusprijs de achterliggende weken al veel informatie met elkaar gedeeld hebben, stellen we ook vast dat er toch nog wel vragen zijn die nog niet zomaar te beantwoorden zijn.

Definities
Doel van onze bijeenkomst is vooral informatie uitwisselen en te bezien of het mogelijk en wenselijk is om tot gezamenlijke definities te komen.

Wij willen onder meer met de importeurs overleggen over: de concrete uitdagingen zoals zij die zien, de eenduidigheid van te communiceren termen, hoe zien wij het begrip ‘fiscale waarde’ en hoe gaan we om met BTW, leges, kentekening etc.

Mocht u nog niet via een ander kanaal zijn uitgenodigd, en wilt u er toch bij zijn, meld u zich dan bij ondergetekende.

Meer informatie: Wijnand de Geus