ACEA-delegatie bezoekt ARN

01-09-2016

Gisteren bracht een delegatie van het ACEA-secretariaat een werkbezoek aan ARN Recycling in Tiel. Om zelf te ervaren wat daar tot stand is gebracht en om enkele actuele beleidsthema’s te bespreken.

ARN

Namens ACEA waren dr-ing. Tobias Bahr, Environmental Policy Director, en Silvia Vecchione, Environmental Policy Manager, te gast bij ARN Recycling in Tiel.

ARN-directeur Arie de Jong praatte hen bij over de laatste stand van zaken en ontwikkelingen binnen de autorecycling in Nederland. Na een rondleiding door de PST-fabriek, was er ruimte om enkele actuele beleidsthema’s uit te diepen rondom de actuele Europese herbeoordeling van het Europese afvalbeleid en de daarbij behorende wet- en regelgeving en ACEA’s visie rondom de Circulaire Economy.

ELV
Eerste thema was de publieke consultatie van de Europese Commissie die tot 21 september loopt over ELV (end of life vehicles), waarvoor ACEA aan RAI Vereniging heeft gevraagd om input te leveren. Deze zal worden voorbereid door ARN en afgestemd met de Public Affairs Commissie van afdeling Auto’s.

POP’s
Een ander belangrijk thema tijdens het bezoek waren de persistente organische verontreinigende stoffen ofwel POP’s (persistent organic pollutants) genoemd. POP’s zijn in het verleden bijvoorbeeld toegepast als brandvertragers in bepaalde hitte bestendige kunststoffen van auto’s.

Het gaat om chemische stoffen die resistent zijn tegen natuurlijke afbraak en die, wanneer zij in het milieu terechtkomen, door de elementen (wind, regen, water) of dieren over aanzienlijke afstanden van hun plaats van oorsprong worden meegevoerd. Zij bioaccumuleren via de voedselketen en leveren risico’s op voor de gezondheid van mens en milieu. Hun schadelijke effecten, zowel in de nabijheid als ver van de bron van oorsprong, worden algemeen erkend.

Uitdaging voor recycling
De EU streeft ernaar om op termijn de productie, handel en het gebruik van al deze stoffen op termijn te verbieden. Dat levert echter nieuwe uitdagingen op bij de recycling van materialen die POP’s bevatten. Aan het einde van de levensduur moeten afgedankte materialen immers weer gerecycled worden en indien mogelijk op een veilige manier verwerkt worden in een nieuwe toepassing.

Tot slot kwamen de consequenties van een mogelijke herziening van de Europese Batterijenrichtlijn ter sprake.


De gasten worden geflankeerd door (links) Eugène Moerkerk, beleidsadviseur RAI Vereniging en Arie de Jong, directeur ARN.

Meer informatie: Eugène Moerkerk

Gerelateerde dossiers