Inspectie SZW lanceert VIB-checklist

25-08-2016

Uit inspecties is gebleken dat de kwaliteit van de VIB’s (veiligheidsinformatiebladen) in veel bedrijven niet goed geregeld is. Bedrijven kunnen hun VIB’s nu online controleren.

Met de VIB-checklist kunt u vanaf nu zelf gemakkelijk controleren of uw VIB’s de juiste informatie bevatten. En vanuit de checklist kunt u de leverancier rechtstreeks mailen en om betere informatie vragen.

De aanwezigheid en kwaliteit van de VIB’s is ook een aandachtspunt bij de geplande inspecties bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen en moeten voldoen aan de REACH-verplichtingen.

Een VIB is belangrijk om ervoor te zorgen dat werknemers niet ziek worden van het werken met gevaarlijke stoffen. Daarom zijn bedrijven verplicht beschermingsmaatregelen te nemen. De juiste maatregelen nemen kan alleen als zij over juiste informatie beschikken over de risico’s van de gevaarlijke stoffen waarmee wordt gewerkt. Het VIB is één van de belangrijkste informatiebronnen hiervoor. Leveranciers van stoffen zijn verplicht een VIB mee te leveren.

Vanuit de VIB-checklist direct de juiste informatie vragen bij uw leverancier
Vaak zijn de gebruikte VIB’s te oud of soms zelfs helemaal niet aanwezig. Ook is een groot deel van de gebruikte VIB’s van slechte kwaliteit (verkeerde labelling of etikettering – volgens CLP((Classification, Labelling en Packaging), of bevat het een verkeerde of geen vermelding van persoonlijke beschermingsmaatregelen - bijvoorbeeld als er niet duidelijk vermeld staat welke handschoenen of adembescherming je moet gebruiken.

De VIB-checklist maakt het mogelijk om de VIB’s te checken op de punten die nodig zijn voor een goede invulling van dit beleid. Ontbreekt die informatie? Dan kunnen bedrijven direct een e-mail aan hun leverancier sturen met de vraag om een nieuw en compleet VIB.

Inspecties bij bedrijven met REACH-verplichtingen
Sinds augustus is de Inspectie SZW gestart met controles bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. De Inspectie bekijkt of zij voldoen aan de REACH-verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en heeft ook speciale aandacht voor de rol van het VIB.

Op basis van eerdere inspecties constateerde de Inspectie dat er vooral aandacht nodig is voor het VIB bij, naast enkele andere bedrijfsgroepen, de "Auto- en vrachtwagenreiniging – schoonmaken van voertuigen, bijwerken van kleine beschadigingen, verkoopklaar maken".

Alles op orde?
Bedrijven kunnen zelf op verschillende manieren nagaan of zij alle zaken op het gebied van REACH-verplichtingen en het werken met gevaarlijke stoffen op orde hebben:

  • Met de Zelfinspectie gevaarlijke stoffen checken bedrijven in vier stappen of zij op een goede manier invulling geven aan het voorkomen van langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Hierin zijn ook de REACH-verplichtingen voor de eindgebruiker meegenomen. 
  • Verplichtingen voor andere partijen in de keten, zoals producenten, checken zij op de website chemischestoffengoedgeregeld.nl
  • Met de VIB-checklist kunnen bedrijven dus vanaf nu controleren of de VIB’s de goede informatie bevatten om veilig en gezond met gevaarlijke stoffen te kunnen werken. De VIB-checklist is een initiatief van Inspectie SZW in samenwerking met ILT en brancheorganisaties.

 

Zie ook ons Dossier Chemische Stoffen

Meer informatie: Eugène Moerkerk

Gerelateerde dossiers