Europese Commissie presenteert strategie voor CO2-reductie

18-08-2016

In juli publiceerde de Europese Commissie ‘EU Decarbonisation Strategy 2050’, een pakket aan strategieën die de overgang moeten versnellen naar CO2-reductie in alle sectoren in Europa.

EU Commissie

In 2014 kwamen EU-leiders overeen om de uitstoot van broeikasgassen met minstens 40 procent te verminderen in 2030 ten opzichte van 1990 in alle sectoren van de economie.

Het gepresenteerde pakket moet lidstaten helpen zich voor te bereiden op de toekomst en om Europa concurrerend te houden.

De EU-strategie is gebaseerd op de beginselen van eerlijkheid, solidariteit, kosteneffectiviteit en milieu. De lidstaten staan hiermee aan de vooravond van besluitvorming omtrent de implementatie van maatregelen hoe de CO2-emissiedoelstellingen 2030 te halen.

Mobiliteit
Voor ons is daarbij met name het onderdeel ‘Strategy Low-emisson Mobility 2030’ van belang. Deze voorstellen presenteren CO2-emissiedoelstellingen 2021-2030 voor de lidstaten, voor transport (en gebouwde omgeving, landbouw, afval en landgebruik en bosbouw).

De nationale doelstellingen dragen bij aan de algemene EU-doelstellingen. Iedere lidstaat heeft een eigen doelstelling, zo moet Nederland 36 procent reduceren in 2030 ten opzichte van 2005.

Low-emisson Mobility
De vier hoofdpunten uit de strategie voor Low-emisson Mobility zijn:

  1. Het verhogen van de efficiëntie van het vervoer en transport door het optimaal benutten van digitale technologieën, smart pricing en aanmoedigen van verschuiving naar low-emission vervoer,
  2. Het versnellen van de inzet van low-emission en alternatieve aandrijvingen, zoals beschreven in onze Duurzame Brandstofvisie (geavanceerde biobrandstoffen, EV, H2, hernieuwbare synthetische brandstoffen en het wegnemen van belemmeringen voor implementatie)
  3. Op weg naar zero-emission voertuigen. Terwijl de verdere verbetering van de interne verbrandingsmotor nodig zal zijn, moet Europa de overgang naar lage en zero-emission voertuigen te versnellen. 
  4. Minder ‘hard’ genoemd maar wetgeving is op komst voor Heavy Duty Vehicles. 

Steden en gemeenten zijn van cruciaal belang voor de uitrol van deze strategie. Ze geven nu al prikkels voor de low-emission voertuigen- en oplossingen, het stimuleren van modal shift naar actief reizen (fietsen en wandelen), openbaar vervoer en/of gedeelde mobiliteitsprogramma's, zoals fietsen, autodelen en carpoolen, om congestie en vervuiling te verminderen.

Internetconsultatie
De Europese Commissie heeft een internetconsultatie geopend voor stakeholders en burgers. Deze staat open tot 28 oktober 2016. Uiteraard zal RAI Vereniging daaraan een bijdrage leveren.

Leden kunnen hiernaast een uitvoerige toelichtende notittie downloaden.

Meer informatie: Chris van Dijk