Stibat Jaarverslag 2015 over fietsaccu’s

07-07-2016

Deze week publiceerde Stibat haar Jaarverslag 2015. Daarin uiteraard ook veel informatie over fietsaccu’s.

inzamelton stibat

Het complete Stibat-jaarverslag leest u online of als PDF.

Wij hebben daar hieronder voor u de relevante passages over ons inzamel- en recyclesysteem voor fietsaccu’s uitgelicht.

In 2015 richtten de producenten en importeurs van elektrische fietsen de Stichting EPAC op en kreeg Stibat officieel de opdracht voor het inzamelen van de afgedankte fietsaccu’s. Een proeve van bekwaamheid voor Stibat op het gebied van het leveren van maatwerk: één die met succes is afgelegd. Het inzamelgewicht van fietsaccu’s in 2015 steeg met ruim 21 procent ten opzichte van 2014.

Inmiddels zijn er in Nederland ongeveer 1,5 miljoen elektrische fietsen. Sinds 2013 is Stibat in gesprek met de fietsproducenten (de fabrikanten en importeurs) van elektrische fietsen om ook voor fietsaccu’s een veilige en verantwoorde inzameling te realiseren.

Daarmee willen we invulling geven aan de maatschappelijke en de producentenverantwoordelijkheid van deze producenten. In 2014 startten wij met de inzameling en op 1 juli 2015 richtten de producenten en importeurs van elektrische fietsen Stichting EPAC op. Deze onafhankelijke stichting zorgt voor de financiering van de inzameling en recycling van de afgedankte fietsaccu’s en geeft opdracht aan Stibat om die inzameling en recycling te regelen. De aangesloten importeurs ontvangen ondersteuning bij de opgave en worden gecontroleerd.

In 2015 zijn 530 duizend kilogram fietsaccu’s op de markt gebracht, in 2014 was dit 591 duizend kilogram. Deze opgave (put on market of POM) van de bij Stichting EPAC aangesloten importeurs laat ten opzichte van 2014 een lichte daling zien. Die ontwikkeling is niet in lijn met de markt. Een aantal marktpartijen ontbrak in 2015 aan het deelnemersbestand, wat de afname van het POM-cijfer kan verklaren. Inmiddels (in 2016) heeft een aantal van deze importeurs zich alsnog aangesloten bij Stichting EPAC. Naar verwachting zal de (toekomstige) opgave van deze nieuw toegetreden importeurs leiden tot een meer marktconform beeld van de POM van de bij Stichting EPAC aangesloten deelnemers.

Ook in 2015 voldeden we ruimschoots aan de wettelijke doelstelling van recyclingpercentages voor draagbare batterijen van 65 procent voor lood, 75 procent voor nikkel-cadmium en 50 procent voor overig. De behaalde percentages voor draagbare batterijen, inclusief slakken, zijn voor lood 78 procent, voor nikkel-cadmium 79 procent en voor overig 82 procent.

Voor industriële batterijen (fietsaccu’s) behaalden we recyclingpercentages, inclusief slakken, van 90 procent voor lithium-ion e-bike en 96 procent voor nikkelmetaalhydride e-bike.