Nieuwe website ACEA over emissies en tests

07-07-2016

ACEA heeft deze week een nieuwe website gepubliceerd die een schat aan informatie bevat over emissies en de op handen zijnde nieuwe testmethoden.

De website CarEmissionsTestingFacts.eu geeft antwoord op veel voorkomende vragen, zoals:

Wat zijn emissies, hoe worden deze gemeten, wat zijn de testmethoden NEDC, (de nieuwe) WLTP en RDE (praktijktest) en welke voortgang is geboekt in het verminderen van de uitstoot door personenauto’s?

Op basis van heldere feiten wil deze site het publiek goed informeren en veelvoorkomende misvattingen over de auto-industrie en emissies wegnemen.

En dat alles vervat in heldere infographics en toegankelijke teksten.