Lessen truck platooning gebundeld

05-07-2016

Het eerste exemplaar van het boekje ‘Lessons Learnt’ over de European Truck Platooning Challenge 2016 is overhandigd aan Violeta Bulc, Eurocommissaris voor Transport.

logo EU truck platooning

Dirk-Jan de Bruijn, programmamanager van de EU Truck Platooning Challenge 2016, en auteur Tom Alkim (beiden van Rijkswaterstaat) reikten ‘Lessons Learnt’ uit aan eurocommissaris Violeta Bulc, tijdens de TEN-T-bijeenkomst in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.

Deze publicatie bundelt de ervaringen die zijn opgedaan met The Truck Platooning Challenge op 6 april 2016.

Ervaring delen
Hoewel de Challenge geen onderzoeksproject was, bood deze wel de unieke gelegenheid om ervaring op te doen met en kennis te vergaren over grensoverschrijdende truck platooning op de openbare weg en tussen het overige verkeer. Daarvoor zijn diverse bronnen gebruikt, zoals de ontheffingsprocedures zelf, interviews met chauffeurs en luchtopnamen; mooi in lijn met de 'learning by doing'-aanpak en in de geest van de recent ondertekende Declaration of Amsterdam.

Bouwstenen
Met het delen van hun ‘lessons learnt’ wil het Truck Platooning team bouwstenen aanreiken voor toekomstige truck platooning-initiatieven en -corridors. U kunt het boekje hier downloaden.