Bijpraten over de Beste Band

01-07-2016

De leden van de beleidscommissie Schade en aftersales zijn in hun vergadering deze week bijgepraat over de campagne ‘Kies de beste band’.

Kies de beste band

Eugène Moerkerk, beleidsadviseur duurzaamheid en techniek bij RAI Vereniging, gaf een presentatie over onze betrokkenheid bij de publiekscampagne ‘Kies de beste band’ (voor uw voertuig).

Deze meerjarige campagne wil het bandenbewustzijn vergroten en consumenten en professionals bewuster maken van het belang van ‘de beste band’. De campagne sluit aan bij onze missie en visie rondom duurzame mobiliteit.

De keuze voor energiezuinige banden en frequente controle van de (juiste) bandenspanning zijn immers belangrijke en eenvoudig realiseerbare middelen voor CO2-reductie. Het is ook een van de maatregelen die de overheid daarvoor heeft omarmd.

De campagne is ook een voorbeeld van ‘modern milieubeleid’ waar met vele partijen wordt samengewerkt. In dit geval zijn dat: ANWB, Band op Spanning, BOVAG, Duurzaam Doen, Natuur en Milieu (zeer recent toegetreden als partij; onder meer betrokken bij de Bandenwijzer voor fleetowners), RAI Vereniging, RecyBEM, NSG, VACO en VNR.

Meer informatie: Eugène Moerkerk