RAI Vereniging tekent Green Deal Elektrisch Vervoer

14-04-2016

Donderdagmorgen is in Amsterdam de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016 – 2020 getekend door minister Henk Kamp van Economische Zaken. Namens RAI Vereniging zette Olaf de Bruijn zijn handtekening. De Green Deal heeft tot doel elektrisch rijden in Nederland verder te versnellen. Ook het voortbestaan van het Formule E-Team, dat onder leiding staat van Bert de Klerk, wordt door de overeenkomst geregeld.

Green Deal Elektrisch vervoer

De partijen die de Green Deal hebben ondertekend stellen zich de volgende zaken ten doel:

1. Verbeteren en verruimen van de laadinfrastructuur voor EV. Hierbij gaat het vooral om:

  • het realiseren van een sluitende businesscase –in samenspraak met het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) – voor de publiek toegankelijke laadinfrastructuur;
  • het optimaal benutten van de Green Deal Financiering publiek toegankelijke laadinfrastructuur en monitoren van de voortgang;
    • het formuleren van een gedragen visie over de toekomst van de slimme laadinfrastructuur door energieopslag via elektrische auto’s in te zetten voor balans- en/of congestiemanagement van het net. 

2.  Verbeteren van de opslagcapaciteit van elektrische voertuigen in relatie tot de variabele inzet van duurzame energie en netstabiliteit. Opschaling van experimenten en onderzoek door middel van Living Lab Slim Laden. 

3.  Ontwikkelen consumentenmarkt. 

4.  Ruimte voor koplopers van EV creëren en het internationale verdienpotentieel verzilveren. 

5.  Innovatie ondersteunen via werkgroepen van de marktsegmenten Light Electric Vehicles (LEV) als alternatief voor korte autoritten, PHEV (uitvoeren van het Plan van aanpak) en Zware Wielen (research en development). Partijen onderkennen dat een ‘disruptive innovation’ gebaat is bij het bestaan van    koplopers, die de transitie kunnen versnellen en de verandering kunnen aanjagen. Om daar ruimte voor te creëren zijn regelruimte nodig en bijzondere financieringsconstructies.

6.  Het creëren van een breed en stevig draagvlak voor EV via uitvoering van een charmeoffensief. 

7.  Opschaling van uitgevoerde EV-experimenten realiseren.

Hiernaast is de integrale Green Deal Elektrisch Vervoer 2016 – 2020 te downloaden.

Meer informatie: Cees Boutens