Safety Data Sheets- BDI workshop op 26 oktober 2016

24-06-2016

De communicatie rondom veiligheidsinformatiebladen maakte het afgelopen jaar een belangrijke sprong voorwaarts door de introductie van een XML-format om Safety Data Sheets eenvoudig via internet tussen bedrijven te kunnen versturen.

BDI logo

Binnen het Duitse BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. ) wordt op 26 oktober 2016 een workshop georganiseerd rondom deze communicatie via XML.

De workshop presenteert de status van huidige SDScom-toepassingen, bespreekt en beslist kwesties die online kunnen worden opgelost, en geeft een samenvatting van aanpassingen in het toepassingsgebied, zoals SUMI ondersteuning en CLP artikel 45-gegevens.

Daarnaast moeten in de workshop strategische beslissingen genomen worden voor versie 4.3 van het SDScom-raamwerk die naar verwachting in het voorjaar van 2017 gepubliceerd wordt.

Op de SDSCOM-website is via een FAQ nader toegelicht wat het raamwerk wel en niet is en hoe het werkt. Zo lezen we onder andere dat SDSComXML:

  • geen software programma is dat aangeschaft moet worden. 
  • een gegevensformaat is voor de uitwisseling op basis van XML. 
  • een kader definieert voor gestructureerde uitwisseling van de inhoud van VIB’s tussen verschillende IT-systemen. 
  • geldt voor alle sectoren van industrie en handel. 
  • klaar is voor internationale eisen. 
  • complexe XML-structuren biedt voor de veilige uitwisseling van fysische, chemische en toxicologische eigenschappen. 

De uitnodiging van BDI is via onze Europese koepelorganisatie CLEPA verspreid en is gericht op projectleiders, productmanagers en strategische beslissers met een goede technische achtergrond. De voertaal in de workshop is Engels.

Inschrijven
Hiernaast kunnen leden de uitnodiging en verdere details om in te schrijven downloaden. Uw inschrijving moet uiterlijk 9 september 2016 bij BDI binnen zijn.

Meer informatie ook in ons dossier REACH – VIB