Amsterdam bepaalt beleid milieuzones en parkeervergunning

24-06-2016

Op 22 juni heeft de Amsterdamse gemeenteraad ingestemd met het maatregelpakket ‘Schone lucht voor Amsterdam: op weg naar een uitstootvrij 2025’. Hiermee is duidelijkheid over de invoering van diverse milieuzones en het parkeerbeleid.

milieuzone

Besloten is voor de invoering van milieuzones voor bestelauto’s, taxi’s, touringcars en brom- en snorfietsen en leeftijdseisen voor voertuigen bij de aanvraag van een nieuwe parkeervergunning.

Amsterdam streeft naar zoveel mogelijk uitstootvrij verkeer in 2025. De gemeente vindt dat alle weggebruikers hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarom heeft de gemeente afspraken gemaakt met het bedrijfsleven over minder en schoner vervoer in en om de stad, bijvoorbeeld met de taxiorganisaties, het bestelverkeer en het GVB.

Voorbeelden daarvan zijn het stimuleren van elektrisch vervoer met subsidies en de aanleg van oplaadpunten en privileges voor inwoners die versneld kiezen voor een schoon voertuig. Tegelijkertijd worden met de milieuzone en leeftijdseisen voor voertuigen bij aanvragen van een parkeervergunning de meest vervuilende voertuigen geweerd uit de stad.

Milieuzone bestel
• Ingangsdatum: 1-1-2017
• Toegangseis: geen toegang voor N1 dieselvoertuigen met een DET (Datum Eerste Toelating op het kentekenbewijs) ouder dan 1-1-2000
• Omvang: Ring A10 ten zuiden van het IJ (gelijk aan huidige milieuzone vracht)
• Ontheffing: Jaarontheffing mogelijk voor bestelvoertuigen ingericht voor invalidenvervoer

Milieuzone voor brom- en snorfietsen
• Ingangsdatum: 1-1-2018
• Toegangseis: geen toegang voor brom- en snorfietsen met een DET (Datum Eerste Toelating op het kentekenbewijs) ouder dan 1-1-2011
• Omvang: Gehele bebouwde kom Amsterdam (met uitzondering van landelijk Noord)
• Jaarontheffing:
- 4takt van na DET 1-1-2008
of;
- mindervaliden met 4takt van na DET 1-1-2005

Weekendvignet oude brommers
Tevens is een motie aangenomen over een weekendvignet voor brom- en snorfietsen met een DET van voor 1 januari 1988. Deze motie moet nog worden uitgewerkt.

Milieuzone autobussen en touringcars
• Ingangsdatum: 1-1-2018
• Toegangseis: geen toegang voor M2 en M3 autobussen met een DET (Datum Eerste Toelating op het kentekenbewijs) ouder dan 1-1-2005
• Omvang: Ring A10 ten zuiden van het IJ (gelijk aan huidige milieuzone vracht)
• Ontheffing: geen

Milieuzone taxi
• Ingangsdatum: 1-1-2018
• Toegangseis: geen toegang voor M1 dieseltaxi (met taxiregistratie bij RDW) met een DET (Datum Eerste Toelating op het kentekenbewijs) ouder dan 1-1-2009
• Omvang: Ring A10 ten zuiden van het IJ (gelijk aan huidige milieuzone vracht

Schoner parkeren
• Ingangsdatum: 1-4-2017
• Geen nieuwe parkeervergunning voor:
- auto’s die op diesel rijden met een DET (Datum Eerste Toelating op het kentekenbewijs) ouder dan 1-1-2005
- auto’s die op benzine of een ander koolstofhoudende brandstof rijden (bijvoorbeeld LPG, CNG, ethanol, alcohol en E85) met een DET ouder dan 1-1-1992
• Ontheffing: geen