Formule gezamenlijke PTM-dag goed ontvangen

24-06-2016

Op 17 juni organiseerde RAI Vereniging voor het eerst een gezamenlijke dag in Amsterdam voor álle geledingen binnen RAI-PTM (Platform Toekomstbestendige Mobiliteit). Deze nieuwe formule werd door de deelnemers goed ontvangen.

snelweg avond

Het nieuwe concept van één gezamenlijk dagevenement was in de plaats van de eerdere afzonderlijke PTM-bijeenkomsten van de deelplatforms ITS, Elektrisch, waterstof en biobrandstoffen/gas.

Deze aanpak is efficiënter, omdat vertegenwoordigers van leden vaak meerdere PTM-onderwerpen bestrijken, en effectiever omdat dwarsverbanden beter kunnen worden gelegd.

Een korte impressie van de vier sessies, waarbij iedereen het erover eens was dat daarop een vervolg moet komen.

 

 

PTM-BG (bio- en gasvormige brandstoffen)
Gastspreker Eric van den Heuvel, trekker van het Platform Biobrandstoffen, praatte de deelnemers bij over de laatste ontwikkelingen. Onder leiding van Jaap Tuinstra (manager public affairs PON), werd verder gewerkt aan het overzicht van het palet aan biobrandstoffen en de toepasbaarheid daarvan binnen het huidige en toekomstige wagenpark.

De BG-bijeenkomst bleek een geanimeerde sessie waarbij er vanuit de aanwezigen vooral veel behoefte was aan het delen van zoveel mogelijk informatie over zowel vloeibare als gasvormige brandstoffen. Dat is logisch want het is op dit moment nog zo dat eerst alle smaken en hun specs in kaart moeten worden gebracht, voordat weloverwogen keuzes kunnen worden gemaakt. 

PTM-ITS (Intelligente Transport Systemen en Connectiviteit) 
Een relatief nieuw onderwerp binnen PTM is Intelligente Transport Systemen (ITS) & Connectiviteit van voertuigen. Tijdens de sessie hierover, bezocht door 20 personen uit de brede achterban van RAI Vereniging, maakten de aanwezigen kennis met ITS Algemeen, data uit voertuigen, het landelijke project Beter Benutten (van I&M) en de wijze waarop de onderzoek- en onderwijswereld met het onderwerp om gaan.

Sprekers waren: Caspar de Jonge (Programma Manager “Beter Benutten” IenM), Fans Tillema (lector “Intelligente Mobiliteit” Hogeschool Arnhem/Nijmegen; HAN) en Leo Bingen (directeur Stichting SIMS). Hun presentaties kunt u hiernaast downloaden.

PTM-H2 (waterstof)
Chris van Dijk, beleidsmedewerker duurzaamheid RAI Vereniging, praatte de deelnemers in een lunchsessie bij over de samenwerking met en de bijeenkomst van het Nationaal Waterstof Platform (NWP) van 7 juni. De laatste ontwikkelingen op het gebied van waterstof voor mobiliteit kwamen aan bod, en met name de planning voor waterstoftankinfrastructuur.

Speciale gasten waren de mannen van het waterstof-raceteam Forze (TU Delft). Hun presentatie vindt u hier als download.

PTM-E(lektrisch)
Eric Beers en Cees Boutens bespraken met de aanwezigen over de actuele ontwikkelingen in elektrisch vervoer. Gastsprekers waren Bert Klerk, voorzitter Formule E-Team, Rutger de Croon en Stan Janssen van E-LaadNL verzorgden presentaties over ‘Smart Charging & Living Lab' en 'Interoperabiliteit & Protocollen'.

Meer informatie: Michel van Lindert, coördinator PTM (Platform Toekomstbestendige Mobiliteit)