Subsidieregeling schone bestelauto’s nog in overweging

16 juni 2016

Wij schreven eerder over een komende subsidieregeling voor schone bestelauto’s. Deze zit nog steeds ‘in de pijplijn’ en zou op zijn vroegst in januari 2017 te verwachten zijn.

autobelasting

Het ministerie van IenM heeft een regeling in voorbereiding voor subsidie bij de aanschaf van schonere bestelauto’s door ondernemers in grensgemeenten van gemeenten die een milieuzone voor bestelauto’s hebben ingevoerd.

In april hebben stakeholders, waaronder RAI Vereniging, verschillende (en breed ondersteunde) opmerkingen en kanttekeningen bij de conceptregeling geplaatst. Daarbij is ook verzocht om de werkingssfeer niet te beperken tot de grensgemeenten, maar te verbreden naar de gemeenten die een milieuzone hebben ingesteld of zelfs naar een landelijke regeling.

Opkoop
Daarnaast heeft de Tweede Kamer onlangs bij de behandeling van het Wetsvoorstel Autobrief II de motie Schouten/Groot aangenomen waarin de regering wordt verzocht om een opkoopregeling uit te werken voor oude dieselbestelauto’s.

Het ministerie van IenM beraad zich op dit moment wat de gevolgen van de reactie op de conceptregeling zijn, mede in het licht van de aangenomen motie. Aangezien wijzigingen in regelgeving bij voorkeur per 1 juli of 1 januari worden ingevoerd, zal in dit geval de subsidieregeling op zijn vroegst op 1 januari 2017 in werking treden.

Hier kunt u teruglezen wat wij daarover eerder hebben gemeld.

Meer informatie: Wout Benning