PA-commissie afdeling Auto's bijeen op 20 juni

16-06-2016

De Public Affairs commissie van afdeling Auto's komt op maandag 20 juni bijeen bij RAI Vereniging. Hier in vogelvlucht wat op haar agenda staat.

scenarioplanning

In het voorjaar van 2017 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. RAI Vereniging bereidt op dit moment haar inbreng naar de verkiezingsprogramma's van politieke partijen voor.

De PA-commissie bespreekt welke de belangrijkste thema's voor Auto's zijn.

Brussel heeft de invoering van de nieuwe WLTP-testcyclus in voorbereiding, als vervanger van de NEDC-cyclus. De PA-commissie bespreekt welke consequenties daaraan voor Nederland kleven. Zo zijn onze autobelastingen immers deels gebaseerd op grammen CO2-uitstoot.

 

Binnen de afdeling Auto's is een aantal strategiesessies gehouden. De PA-commissie bespreekt de voortgang en vervolg daarvan.

Meer informatie: Wijnand de Geus