Nationaal Waterstof Platform opnieuw bijeen

09-06-2016

Er zit veel energie in het Nationaal Waterstof Platform, zo bleek tijdens zijn bijeenkomst afgelopen dinsdag 7 juni.

waterstof auto tanken

De bijeenkomst werd geopend door de interim-voorzitter Mariëtte ven Empel. Zij is Directeur Klimaat, Lucht en Geluid van het Ministerie van IenM en zal naar verwachting het NWP voorzitten tot eind van dit jaar. Ondertussen wordt er naar een nieuwe voorzitter gezocht.

Tankinfrastructuur
We hebben nog een lange weg te gaan. Dat is een eerste conclusie uit de NWP-bijeenkomst. Met name als het gaat om infrastructuur is er nog veel te doen. Zo heeft het Benelux-consortium, dat inschreef op een Europese subsidie-call de boot gemist.

De Rijksoverheid is druk doende met het vrijmaken van middelen om de tankstations die met deze subsidie-call gemoeid zijn, als nog te kunnen financieren. Het doel van 20 tankstations in 2020, dat staatssecretaris Dijksma neerzette op 18 januari jl. staat nog steeds.

Volgend jaar worden naar verwachting meerdere stations geopend in Arnhem, Den Haag en Breda. Een gedetailleerde planning volgt nog.

Green Deal Waterstof
PTM-H2 heeft zich dit voorjaar inhoudelijk gebogen over de concepttekst van de Green Deal Waterstof. RAI Vereniging heeft haar inbreng tijdens de NWP-bijeenkomst van 16 maart geleverd en grotendeels doorgevoerd.

Nadien bleek echter dat de Rijksoverheid de Green Deal breder wil insteken dan voorheen bedacht. Stationaire toepassingen en (energie)netstabilisatie dienden daarin ook een plek te krijgen. Dat had tot gevolg dat de Green Deal niet zoals gepland op 26 april jl. is getekend tijdens het Symposium “Innovatieve Transport Brandstoffen in Beweging, ITBB 2016”. Onder andere het Ministerie van Economische Zaken buigt zich over de tekst en komt naar verwacht eind juni met een eerste officiële reactie.

PTM-H2 op PTM-dag 
Al eerder schreven wij u over de PTM-dag op 17 juni a.s. PTM-H2 zal die dag ook bijeenkomen. U kunt voor meer informatie en aanmelden terecht bij Chris van Dijk.