Commissie zware bedrijfswagens bijeen op 15 juni

09-06-2016

De commissie zware bedrijfswagens van afdeling Auto’s vergadert op woensdag 15 juni (10.00-12.00 uur) bij RAI Vereniging in Amsterdam.

vrachtwagen

Besproken worden de voortgang van de Green Deal Zero Emission Stadsvervoer, opvolging van truck platooning en de herijking van de organisatiestructuur van RAI Vereniging.

Voorts zal RAI Amsterdam in een korte presentatie de contouren schetsen van het beursplan voor de BedrijfsautoRAI 2017.

Daarna geeft beleidsadviseur Chris van Dijk een update bij de ophanden zijnde CO2-wetgeving voor trucks, trailers en bussen. Onder meer aan de hand van het rekenmodel Vecto.

Tot slot geeft Chris ook een overzicht van de laatste ontwikkelingen op onderwijsgebied voor de sector zware bedrijfswagens. Ook op dat punt maakt RAI Vereniging zich immers sterk voor een toekomstbestendige branche.

Meer informatie: Wijnand de Geus