ACEA-rapport brengt uitdagingen CO2-reductie in beeld

03-06-2016

Vooruitlopend op de publicatie van de ‘Communication on the Decarbonisation of Transport’ van de Europese Commissie volgende maand, heeft ACEA een inventarisatie gemaakt van de uitdagingen waar de industrie en beleidsmakers voor staan bij het effectiever terugdringen van CO2-uitstoot.

Nieuwe voertuigen maken nu nog slechts vijf procent van het totale wagenpark uit.

“Dat laat zien dat emissiedoelstellingen die alleen gericht zijn op nieuwe voertuigen eenvoudigweg niet de volle omvang van het probleem aanpakken”, aldus ACEA-voorzitter Dieter Zetsche. “We hebben dus een meeromvattende aanpak voor CO2-reductie nodig, waarbij we het hele spectrum aan oplossingen inzetten. Dus voertuigtechnologie, schonere brandstoffen, veranderen rijgedrag, verbeteren van infrastructuur en de introductie van intelligente vervoerssytemen (ITS).”

Rapport
Om een beter inzicht te krijgen in het potentieel van zo’n aanpak, heeft ACEA in 2015 de expertise van meer dan 50 transportgerelateerde stakeholders samengebracht in haar deze week gepresenteerde rapport ‘Joining forces to tackle the road transport CO2 challenge’. Onze staatssecretaris Sharon Dijksma (IenM) heeft een voorwoord in dit rapport geschreven.

WLTP en RDE
De auto-industrie is ervan doordrongen dat de NEDC-testcyclus voor emissiemeting achterhaald is. Daarom draagt zij nu actief bij aan het ontwikkelen van de nieuwe WLTP- en RDE-testprocedures.

Zetsche: “RDE and WLTP vergen een enorme inspanning van de Europese autofabrikanten, zowel in investeringen als in de productie. Zij staan echter volop achter de introductie van deze nieuwe regelgeving, omdat deze helderheid aan klanten én aan de industrie verschaffen”. ACEA pleit er daarbij wel voor om de implementatiepaden van WLTP en RDE te synchroniseren.