Bijeenkomst Technisch Overleg Personen- en bestelauto’s (TOP)

27-05-2016

Gisteren was er een bijeenkomst van het Technisch Overleg Personen- en bestelauto’s (TOP), waar de actuele technische zaken zijn besproken.

personenauto tekening merkloos

Het TOP werd gehouden op het kantoor van de RAI Vereniging, en werd bezocht door zo’n 25 personen.

In dit overleg komen vooral onderwerpen op het gebied van de technische regelgeving van personenauto’s en bestelauto’s aan de orde.

 

De agenda bestond voornamelijk uit actualiteiten in technische eisen aan voertuigen in Nederland: zoals de inhoud van recent verschenen Richtlijnen en Verordeningen, komende restantregelingen in 2016, nieuwe emissieregelgeving (RDW, WLTP) , uitbreiding van het brandstofverbruiksboekje met elektrische voertuigen, open data van de RDW voor recalls, eisen en procedures beveiligingssytemen, verkoopverbod onderdelen, en modernisering erkenningsregelingen van de RDW.

Kees Pereboom en Eugène Moerkerk van de afdeling Duurzaamheid & Techniek hebben aan de hand van sheets met de kernboodschappen, de onderwerpen verder toegelicht. Daarbij was er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie. Op basis van inbreng van de leden zullen wij een aantal zaken aankaarten bij RDW en IenM.

Platformfunctie
Het TOP voorziet ook nadrukkelijk in de platformfunctie: de homologatiemedewerkers van de verschillende merken treffen elkaar en kunnen ook op informele wijze onderwerpen bespreken en ervaringen uitwisselen.

Download sheets
De sheets die zijn gebruikt tijdens het TOP en daar ook als handout zijn uitgedeeld, vind u hiernaast als download.

Meer informatie: Kees Pereboom