Nederland wil meer geld voor mobiliteit

23-05-2016

In een brief aan de minister-president roepen 24 organisaties, waaronder RAI Vereniging, dit en het komende Kabinet op aanzienlijk meer aandacht te geven aan en geld te investeren in mobiliteit.

Geld is volgens de partijen nodig voor meer verbindingen, betere doorstroming en meer comfort op zowel de weg, het spoor, op het water, in de lucht en fietspaden. Dat stut de toekomstige welvaart en het welzijn van Nederland. 

De partijen constateren gezamenlijk dat de mobiliteit van reizigers, recreanten, bedrijven en vervoerders in Nederland stagneert nu de economie weer groeit. Daarom zijn extra investeringen in weg-, luchtvaart-, spoor-, fiets-, waterinfrastructuur onvermijdelijk.  

Steven van Eijck, algemeen voorzitter RAI Vereniging:  "Behalve bouwen moet de bestaande weginfrastructuur natuurlijk ook beter worden benut. Wij zijn voorstander van een integraal en samenhangend beleid, dus bouwen en benutten, en daar hoort ook de derde B van beprijzen bij. Betalen van het gebruik is meer toekomstgericht dan het betalen voor bezit zoals we dat de afgelopen 100 jaar hebben gedaan."