Praktijkemissies bestelauto’s

20-05-2016

Deze week ontstond commotie in de media over bestelauto’s die meer zouden uitstoten dan op grond van de euronormering te verwachten zou zijn. Dat zou vooral een probleem zijn in de bebouwde omgeving (woonwijken).

bestelwagen

RAI Vereniging betreurt het dat met deze berichtgeving opnieuw de indruk wordt gewekt dat autofabrikanten zich niet aan de wet zouden houden. De TNO-test is zeer willekeurig uitgevoerd. De voertuigen, die allemaal voldoen aan de geldende EU-regelgeving voldoen, werden niet op dezelfde basis en niet volgens Europese criteria getest.

RDE
Het is al veel langer bekend dat uitstoot in de praktijk hoger kan uitvallen dan de resultaten volgens de EU-testregelgeving. Dat weten ook TNO en IenM. Wij zijn dan ook blij dat met de aankomende RDE-wetgeving verschillen tussen test en praktijk straks tot het verleden behoren, althans zeer veel geringer zullen zijn.

Hiernaast vindt u het TNO-rapport en de aanbiedingsbrief daarbij aan de Tweede Kamer door staatssecretaris Dijksma. Dit onderwerp zal ongetwijfeld aanleiding voor Kamervragen zijn in een komend duurzaamheidsoverleg. Uiteraard monitoren wij de ontwikkelingen scherp en houden er met name nauw contact over met de leden van uw Public Affairs Commissie.

Meer informatie: Cees Boutens