Fietsen in CPB/PBL-rapport Kansrijk Mobiliteitsbeleid

13-05-2016

De conclusies van het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in hun deze week verschenen rapport 'Kansrijk Mobiliteitsbeleid' krijgen in de media veel aandacht. Zeker waar het gaat om asfalt en spoor. Zij schrijven echter ook lezenswaardige dingen over de fiets. Die wij er voor u graag uit lichten.

fietsinfrastrcutuur

Welvaartsverhoging door fietsgebruik
Een toename van het fietsgebruik ten koste van het auto- en openbaarvervoergebruik verhoogt de welvaart.

Wij lezen: “Fietsen is goed voor het milieu, de gezondheid en de bereikbaarheid. De gezondheidswinsten zijn daarbij groter dan de afname van de verkeersveiligheid. Een overstap van de auto of het openbaar vervoer naar de fiets levert per saldo maatschappelijke baten op. Het kan dus, zowel voor de Rijksoverheid als voor de lagere overheden, zinvol zijn om met maatregelen het fietsgebruik te stimuleren.”

Beperkt effect fiscaal stimuleren
CPB en PBL stellen vast dat het fiscaal stimuleren van het fietsgebruik een beperkt effect heeft op de zogenoemde ‘modal split’.

De onderzoekers: “Het fiscaal stimuleren van de fiets kan de overstap van de auto of het openbaar vervoer naar de fiets (de zogenoemde modal split) in het woon-werkverkeer in lichte mate bevorderen. Het aanleggen van fietssnelwegen heeft naar verwachting een beperkt effect op het aandeel fietsverplaatsingen en de files, ook al is de waardering van gebruikers voor fietssnelwegen groot. Een verbetering van het voor- en natransport stimuleert het fietsgebruik.”
Voorwaar een opsteker om uw weekend in te gaan.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.