Gezamenlijke PTM-dag op 17 juni

27-05-2016

Op 17 juni organiseert RAI Vereniging voor het eerst een gezamenlijke dag in Amsterdam voor álle geledingen binnen RAI-PTM (Platform Toekomstbestendige Mobiliteit).

snelweg avond

Dit is een nieuw concept, dat in de plaats komt van de eerdere afzonderlijke PTM-bijeenkomsten van de deelplatforms ITS, Elektrisch, waterstof en biobrandstoffen/gas.

Voortaan komen de diverse onderwerpen dus in een logische volgorde achter elkaar aan bod tijdens één gezamenlijk dagevenement.

Deze aanpak is efficiënter, omdat vertegenwoordigers van leden vaak meerdere PTM-onderwerpen bestrijken, en effectiever omdat dwarsverbanden beter kunnen worden gelegd.

 

 

 

Locatie: kantoor RAI Vereniging 

Programma

Opening door RAI Vereniging

09.00-10.30: PTM-BG (bio- en gasvormige brandstoffen), met name interessant voor auto- en truckleden.

Gastspreker Eric van den Heuvel, trekker van het Platform Biobrandstoffen, praat u bij over de laatste ontwikkelingen. Onder leiding van Jaap Tuinstra (manager public affairs PON), willen wij met u onder meer verder werken aan het overzicht van het palet aan biobrandstoffen en de toepasbaarheid daarvan binnen het huidige en toekomstige wagenpark.

10.30-12.00: PTM-ITS (Intelligente Transport Systemen en Connectiviteit), interessant voor leden van alle afdelingen.

Drie sprekers praten u bij en gaan met u in discussie over de ontwikkelingen in de EU en in Nederland op gebied van “Smart Mobility en ITS”. Wat betekent het “connected” worden van voertuigen voor de wereld van mobiliteit, waarin RAI-leden actief zijn? Welke projecten lopen er in Nederland en in de EU en wat kunt u hiermee? Welke ontwikkelingen verwachten we op dit vlak voor de (nabije) toekomst? En wat betekent dit voor het noodzakelijke kennisniveau bij de RAI-leden? En welke data uit onder meer voertuigen zijn van belang voor de connectiviteit van voertuigen met elkaar, met de bestuurder en met de omgeving?

Dit alles, erop gericht om u te inspireren om kansen voor uw bedrijf te zien en te benutten ten aanzien van het “connected voertuig” en zijn omgeving. Maar ook om van u te horen wat de RAI Vereniging voor op dit vlak kan betekenen.

Sprekers: Caspar de Jonge (Programma Manager “Beter Benutten” IenM), Fans Tillema (lector “Intelligente Mobiliteit” Hogeschool Arnhem/Nijmegen; HAN) en Leo Bingen (directeur Stichting SIMS).

12.00-13.00: lunch, gecombineerd met een sessie van PTM-H2 (waterstof).

Chris van Dijk, beleidsmedewerker duurzaamheid RAI Vereniging, praat u in een lunchsessie bij over de bijeenkomst van het Nationaal Waterstof Platform (NWP) van 7 juni en de laatste ontwikkelingen op het gebied van waterstof in het wegverkeer in het algemeen.

13.00-16.00: PTM-E(lektrisch), vooral bedoeld voor de 'stekkermerken'.

Eric Beers en Cees Boutens praten en discussiëren met de aanwezigen over de actuele ontwikkelingen in elektrisch vervoer. Gastsprekers Rutger de Croon en Onoph Caron (CEO) van E-LaadNL verzorgen presentaties over respectievelijk ‘Smart Charging & Living Lab' en 'Interoperabiliteit & Protocollen'.

Gezamenlijke afsluiting

Uw input van harte welkom
Bovenstaand programma is zeker niet 'in beton gegoten', want wij horen het heel graag als u eigen onderwerpen of agendapunten wilt inbrengen. Daarvoor kunt een u een mail sturen aan Michel van Lindert, coördinator PTM (Platform Toekomstbestendige Mobiliteit).

Aanmelden
Om aan te melden kunt u een mail sturen aan info@raivereniging.nl. Vermeld daarbij 'PTM-dag', de namen van de aanwezigen en welke van de programma-onderdelen zij willen bijwonen.