ACEA positief over nieuwe EU-Verordening inzake dataprotectie

03-05-2016

ACEA is verheugd over de stemming van 14 april in het Europees Parlement over de EU-verordening inzake algemene gegevensbescherming.

vehicle-to-vehicle

"Deze regeling geeft ons misschien wel de meest moderne regeling voor gegevensbescherming in de wereld; een regeling die uitdrukkelijk werd ontworpen om om te gaan met vraagstukken met betrekking tot alle aangesloten producten en diensten.", aldus ACEA-secretaris-generaal Erik Jonnaert.

In dezelfde geest heeft ACEA onlangs een verklaring opgesteld waarin vijf basis principes van gegevensbescherming waaraan de industrie zal hechten, aangenomen.
Deze principes zijn onder andere transparantie, keuze van de klant, 'privacy by design', gegevensbeveiliging en een evenredig gebruik van gegevens. Deze ACEA position paper kunt u hiernaast downloaden en is onlangs uitgebreid besproken tijdens de RAI ledenbijeenkomst over Data & Connectivity.

“Bescherming van gegevens is een kwestie die autofabrikanten zeer serieus nemen. Fabrikanten zijn toegewijd om klanten een hoog niveau van bescherming te bieden en te zorgen voor een behoud van vertrouwen. Dit is essentieel als intelligente vervoerssystemen en de connected car grootschalig hun intrede gaan doen en bij zullen dragen aan maatschappelijke doelen zoals het vergemakkelijken van verkeersmanagement, verbetering van de verkeersveiligheid, het verminderen van het brandstofverbruik en het terugdringen van CO2-uitstoot”, aldus Erik Jonnaert. 

"Echter, met deze nieuwe EU-voorschriften inzake gegevensbescherming moeten we wel voorkomen dat nationale overheden de bescherming van nationale gegevens lokaal gaan regelen.", waarschuwt de ACEA Secretaris-Generaal. "Nu er een gemeenschappelijke EU-verordening is moeten verschillende nationale interpretaties worden vermeden."

Meer informatie: dossier ITS