Zeven moties uit dieseldebat aangenomen

21-04-2016

Met zeven aangenomen moties eindigde afgelopen dinsdag het Tweede Kamerdebat over diesels en sjoemelsoftware. In totaal waren 14 moties ingediend.

uitlaat

De aangenomen moties gaan over de volgende onderwerpen:

  • Oproep aan de regering om lacunes in artikel 5.2 van de RDE wetgeving op te helderen. Dit artikel regelt de mogelijkheden om in te grijpen bij fraude.
  • Oproep aan de regering om een second opinion te laten uitvoeren op de keuring door KBA van de oplossing voor onregelmatigheden (bij VW).
  • Verzoek aan de regering om bij de omzetting van CO2-normen naar WLTP in te zetten op een conversiefactor zo dicht mogelijk bij 0 ligt. Daaraan gekoppeld de oproep aan de auto-importeurs zich aan te sluiten bij initiatieven (van een enkel automerk) die testen op CO2 in de praktijk.
  • Verzoek aan de regering zich maximaal in te zetten voor de vestiging in Nederland van industrie op het gebied van schoon vervoer.
  • Verzoek om TNO een sterkte-zwakte analyse te laten maken op de nieuwe RDE-test en die aan de Tweede Kamer te sturen voor de definitieve Europese besluitvorming.
  • Verzoek aan de regering om ‘in Europees verband te bezien hoe software voor meer partijen (de verschillende typegoedkeuringsinstanties, de technische diensten, aangewezen technische universiteiten, et cetera) toegankelijk kan worden gemaakt’.
  • Verzoek aan de regering om ‘ervoor te zorgen dat de klant zo spoedig mogelijk weet wat een auto daadwerkelijk uitstoot, bijvoorbeeld op basis van de testresultaten van TNO, en ervoor te zorgen dat deze informatie gemakkelijk toegankelijk wordt, bijvoorbeeld door deze informatie toe te voegen aan reclame-uitingen zoals in showrooms’.

 

Twee moties richten zich dus ook direct tot de auto-importeurs. Beide moties hebben als grondslag het snel inzichtelijk maken aan de klant van reële praktijkverbruikscijfers. Wijnand de Geus: “We gaan nu eerst afwachten wat er met de moties gaat gebeuren, maar het is duidelijk dat het verschil tussen test- en praktijkverbruik een boeiend thema blijft en constant op de diverse agenda’s binnen RAI Vereniging staat.”

Meer informatie: Cees Boutens