OV-bussen nog schoner in 2025

15-04-2016

In 2012 legde de minister het al vast in een Green Deal.

OV bus

Nu doet de staatssecretaris het nog eens dunnetjes over in een bestuursakkoord: de ambitie om in 2025 het OV nog schoner te maken.

Dat in de berichtgeving de huidige bussen (in veel gevallen Euro V of VI) worden betiteld als ‘vies’ is een klein smetje op een ambitie die verder natuurlijk wel aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen. Het bestuursakkoord kan worden gezien als een verankering van de ambities waar de Stichting Zero Emissie Busvervoer aan heeft gewerkt. Ondertekenaars zijn naast de staatssecretaris het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de metropoolregio’s.

In 2025 moeten alle nieuw instromende bussen tank-to-wheel emissievrij zijn, het bestaande park zou op 100% hernieuwbare energie of brandstof moeten rijden.

RAI Vereniging heeft alle feiten over schoon en zuinig al eens op een rijtje gezet, dit kunt u er nog eens op naslaan op www.schonezuinigebussen.nl.

Meer informatie: Remco Tekstra