ACEA voorman te gast in Algemeen Bestuur Afdeling Auto’s

15-04-2016

Rechtstreeks komende uit de informele Europese Transportraad heeft gisteren secretaris generaal van ACEA Erik Jonnaert de directies van de auto-importeurs rechtstreeks verslag gedaan van zijn bevindingen. Hij schetste dat de Europese top van transportministers een unieke mogelijkheid biedt om de dialoog tussen overheden en de auto-industrie verder te intensiveren.

AB afdeling Auto's

Dat zelfrijdende auto’s er komen staat natuurlijk vast, de technologie staat op het punt van doorbreken, maar de wetgeving in de 28 EU-lidstaten is nog lang niet zover. In de gisteren ondertekende 'Declarartion of Amsterdam' beloven de lidstaten elkaar dat zij zich zullen inspannen om dit in de komende drie jaar te bewerkstelligen.

Jonnaert schetste de vele uitdagingen waar de Europese auto-industrie momenteel mee te doen heeft. "Met name het CO2 debat is een stevig debat waar we veel meer moeten kijken naar een integrale aanpak in plaats van alleen maar strengere eisen opleggen aan nieuwe voertuigen. Nieuwe auto’s maken slechts een klein deel uit van het wagenpark en alleen daarop focussen geeft op lange termijn te weinig CO2 winst en maakt de kostprijs van auto’s uiteindelijk onnodig duur."

Natuurlijk stond hij ook stil bij de intensieve samenwerking tussen ACEA en RAI Vereniging. “Een goede samenwerking tussen de ACEA mensen in Brussel en de lokale associaties in de lidstaten is essentieel als je dit soort grote discussies voert.” aldus een enthousiaste Erik Jonnaert.

Meer informatie: Wijnand de Geus