Vraagtekens bij amendementen op Wet Invoering Autobrief II

7 april 2016

De Tweede Kamer heeft enkele amendementen ingediend op het voorstel voor de Wet invoering Autobrief II van staatssecretaris Wiebes. In elk geval twee daarvan roepen vraagtekens bij ons op.

autobelasting
Concurrentiepositie plug-ins

Dat is allereerst het amendement van de kamerleden Carola Schouten (ChristenUnie) en Ed Groot (PvdA) over het afschaffen van de korting in de bijtelling voor plug-in personenauto’s in de jaren 2017 en 2018 en het voorstel om het vrijkomende budget te gebruiken om deze categorie auto’s in de jaren 2019 en 2020 een half mrb-tarief te geven.

De instroom van plug-in personenauto’s kan hierdoor per 1 januari tot staan worden gebracht, onder meer omdat de extra prijs voor de plug-in technologie deze auto’s in een ongunstige positie brengt ten opzicht van benzine- en dieselpersonenauto’s.

Daarnaast zal het verhogen van het bijtellingstarief eind dit jaar van 15 naar 22 procent weer leiden tot een ernstige marktverstoring, door zakelijke rijders die nog snel van het lage 15 procent tarief willen profiteren. Het zijn nu juist dit soort effecten waar de autobranche van af wil.

Noodremprocedure
Een tweede amendement van Pieter Omtzigt (CDA) vraagt om een ‘noodremprocedure’ om versneld het bijtellingspercentage van 4 procent voor volledig elektrische auto’s naar boven te kunnen bijstellen als blijkt er teveel volledig elektrische auto’s zakelijk worden ingezet.

Hoewel wij de de achterliggende gedachte begrijpen, zou de uitwerking daarvan een sterk averechts effect kunnen hebben op de ontwikkeling van de markt van volledig elektrische auto’s. Als een fabrikant de risico's van levering aan een bepaalde markt (land) immers niet goed kan inschatten door wisselend overheidsbeleid, zal dat blokkerend werken voor de allocatie.

Met dit amendement is de kans groot dat Nederland juist bij het begin van de ontwikkeling van elektrisch vervoer de boot gaat missen. Het laat zich ook niet goed rijmen met het streven voor de autobelastingen voor een reeks van jaren volstrekte duidelijkheid te geven.

Overleg
Inmiddels wordt intensief overlegd binnen de achterban van afdeling Auto’s over de precieze standpuntbepaling in deze. Daarover hebben wij ook contact met partners in de mobiliteitscoalitie.

Een volledig overzicht van de antwoorden van staatssecretaris Wiebes bij de ingediende vragen en amendementen, vindt u hier.

Meer informatie: Wijnand de Geus