Presentatie RAI Vereniging bij NexTechnician

24-03-2016

Onlangs verzorgde Chris van Dijk namens RAI Vereniging een presentatie op het ROC Amsterdam. Dat vloeide voort uit een presentatie die Jacques Neefs van NexTechnician verzorgde in het Merkoverleg Onderwijs van de trainingsmanagers van leden van RAI Vereniging en BOVAG.

NexTechnician

Unieke samenwerking
In het NexTechnician Opleidingscentrum Mobiliteitstechniek Amsterdam werken brancheorganisaties in de mobiliteitssector, bedrijven in de regio, het ROC van Amsterdam en de gemeente Amsterdam samen, in een unieke publiek-private samenwerking.

 

Dit project loopt van maart t/m mei 2016 op drie scholen. Het is onderdeel van het Masterplan Techniek Amsterdam, waarvan Mobiliteitstechniek onderdeel uitmaakt.

NexTechnician en RAI Vereniging willen samen VMBO-t leerlingen interesseren voor de mobiliteitsbranche. Chris van Dijk, beleidsmedewerker duurzaamheid en techniek RAI Vereniging, verzorgde daarom onlangs voor NexTechnician een presentatie over technologieën en alternatieve aandrijvingen. “Het was zeer geslaagd, er was veel interactie met en vragen van leerlingen en de les verliep in een leuke, open sfeer”.

 

Doel van NexTechnician is het realiseren van een blijvend betere aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt in de sector. Leerlingen en medewerkers van mobiliteitsbedrijven kunnen rekenen op state-of-the-art faciliteiten en maken er kennis met de laatste technische ontwikkelingen. Niet alleen tijdens de studie, maar ook tijdens hun carrière. Zo wordt inhoud gegegeven aan het motto ‘Een leven lang leren, werken en ontwikkelen’.

TechniekTeam
Inmiddels is een TechniekTeam geformeerd, van docenten, leermeesters uit bedrijven en trainers uit de branche. Dat team zorgt voor contextrijke pilotprogramma’s in motorvoertuigentechniek en carrosserie- en schadetechniek. In februari 2015 zijn twee pilotklassen gestart. Ook worden stageplaatsen beter voorbereid, zodat de leerlingen maximaal profijt hebben van de praktijkuren in de bedrijven (Stage 2.0). Tot slot sluit ook het regionale bedrijfsleven zich in hoog tempo aan, van acht bedrijven in 2014 naar 50 bedrijven in 2015. Doel is minimaal 200 samenwerkende bedrijven in 2019.

Toekomstbestendig
Voor RAI Vereniging is betrokkenheid bij het beroepsonderwijs belangrijk voor de toekomstbestendigheid van de branche. “Wij willen dat er voldoende instroom van leerlingen naar mobiliteitsopleidingen is. Daarmee waarborgen wij voor de toekomst dat er voldoende en adequaat geschoolde medewerkers zijn om het rijdend park, met al zijn innovaties en alternatieve aandrijvingen, goed te servicen”, aldus Chris.

Meer informatie: Chris van Dijk