Jonnaert: “Nederland sterke promotor smart mobility”

17-03-2016

ACEA’s secretaris-generaal Erik Jonnaert besteed de afgelopen periode veel aandacht aan het Nederlandse EU-voorzitterschap en de informele Transportraad in Amsterdam.

Erik Jonnaert ACEA

“Nederland deelt, door dit onderwerp hoog op de agenda van de Europese beleidsmakers te plaatsen, nadrukkelijk onze visie dat connected en autonoom rijdende voertuigen een grote bijdrage gaan leveren aan meer duurzame en efficiënte mobiliteit. Daarom is het zo goed dat ‘smart mobility’ het centrale thema van de informele Transportraad in april zal zijn”, onderstreept Jonnaert.

Ministerieel vervoer
Autofabrikanten dragen aan deze bijeenkomst bij door een vloot connected en zelfrijdende auto’s beschikbaar te stellen voor het vervoer van de ministers. Deze auto’s tonen diverse niveaus van ‘zelfrijden’ (van automatisch baanwisselen tot hands-off filerijden en automatisch parkeren) tot geheel autonoom rijdend.

Truck Platooning
In de aanloop naar de Transportraad hebben truckfabrikanten de krachten gebundeld met het EU-voorzitterschap in de European Truck Platooning Challenge 2016, een wereldprimeur in grensoverschrijdend verkeer met intelligente vrachtwagens.
Connectiviteit en autonoom rijden zijn veelbelovend voor het veiliger, schoner en efficiënter maken van het hele wegvervoer. Brandstofverbruik (en daarmee CO2-uitstoot) wordt verminderd, het verkeer wordt veiliger en de weginfrastructuur wordt beter benut. Ook geeft dit de kans om het begrip ‘rijbeleving’ helemaal opnieuw uit te vinden.

Samenwerking
Jonnaert: “Deze ontwikkelingen zullen niet alleen de toonaangevende technologische positie en concurrentiekracht van de Europese autoindustrie versterken, maar betekenen ook grote economische winst voor de gehele samenleving. Te gelijker tijd zullen deze disruptieve ontwikkelingen grote veranderingen in onze industrie veroorzaken. We zullen nieuwe allianties moeten sluiten met niet-automotive partners in de telecom- en de IT-sector, en nieuwe businessmodellen moeten ontwikkelen voor het aanbieden van innovatieve mobiliteitsoplossingen.”

Hobbels
“ACEA is blij met de inspanningen van het Nederlandse EU-voorzitterschap om samenwerking tussen autofabrikanten, lidstaten en Europese instellingen te bevorderen. Want bij dat alles moeten de komende decennia nog veel hobbels genomen worden. Denk aan aansprakelijkheid voor schade, data-toegang en -beveiliging, privacy en het opschalen van de benodigde weg-, IT- en telecom-infrastructuur. Daarvoor werkt de autoindustrie nu al samen met andere sectoren. Daarbij is een actieve rol van de overheden op EU-niveau bij het aanpassingen van de vele regelgeving onmisbaar.”

Precies daarom is de European Truck Platooning Challenge zo belangrijk; deze illustreert perfect het belang om in de testfase EU-brede samenwerking tussen alle stakeholders te koesteren. Jonnaert verheugt zich er nu al zeer op de voertuigen van DAF, Daimler, Iveco, MAN, Scania en Volvo zelf op 6 april in Rotterdam te zien aankomen.

Erik Jonnaert zal ook te gast zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur van onze afdeling Auto’s op 14 april.