Eerste bijeenkomst RAI-PTM BB (biobrandstoffen) op 22 maart

15-03-2016

Onlangs is op initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, een aanzet gegeven tot de oprichting van het Platform Biobrandstoffen dat de paragraaf over alternatieve brandstoffen uit de Brandstoffenvisie gaat uitwerken en uitvoeren.

groen gas

Het platform Biobrandstoffen is een samenwerking tussen de sectoren luchtvaart, scheepvaart en wegtransport, waarbinnen de overlappende issues tussen deze sectoren zullen worden geregeld. Daaronder worden deelplatformen gevormd voor de drie afzonderlijke sectoren.

Ledenbijeenkomst
RAI Vereniging wil zich, middels het RAI-PTM BB (biobrandstoffen), opwerpen als trekker van de sector wegvoertuigen.

Om een en ander goed af te stemmen en voor te bereiden, nodigen wij onze leden uit voor een bijeenkomst, op 22 maart van 13:00 tot 16:00 uur in Amsterdam.

Voor en door leden
Doel daarvan is om gezamenlijk te bepalen welke onderwerpen van belang zijn en uitgewerkt moeten worden. Wij zijn dan ook zeer benieuwd naar uw visie en input, want onderstaande agenda is nadrukkelijk ‘in potlood geschreven’.

Concept-agenda
1) Introductie RAI-PTM BB en het platform Biobrandstoffen
2) Doelen van het platform
3) Onderwerpen die PTM BB behandelt (biobrandstoffen, groengas, LPG, LNG, GTL, en verder?)
4) Welke kansen en belemmeringen zien wij voor biobrandstoffen
5) Hoe gaan we die uitwerken

Over RAI-PTM
RAI-PTM is de werkorganisatie die concrete invulling geeft aan de langetermijn-missie van RAI Vereniging, namelijk ‘het stimuleren van de ontwikkeling van toekomstbestendige mobiliteit in Nederland.’ Zij doet dat door het pad te effenen voor doorbraaktechnologieën die een bijdrage kunnen leveren aan toekomstbestendige mobiliteit, het hierover informeren van aangesloten ondernemers en het verbinden van relevante partijen die actief zijn in toekomstbestendige mobiliteit. Dat kunnen uiteraard ook partijen zijn buiten de ledenkring van RAI Vereniging. Naast PTM-BB bestaat ook PTM-E(lektrisch), H2 (waterstof) en PTM-ITS (intelligente transportsystemen en connectivity).

Extra informatie over RAI-PTM leest u hier.

Meer informatie en aanmelden: Jaap Tuinstra