De fiets is in Rotterdam de nieuwe heilige koe

03-03-2016

Dat staat in het Fietsplan 2016-2018 'Fietsen heeft voorrang', dat wethouder Pex Langenberg (o.a. duurzaam en mobiliteit) op 23 februari voor goedkeuring naar de gemeenteraad stuurde. Met het plan geeft het college aan hoe zij met het fietsen in de stad wil omgaan.

fietsers op erasmusbrug

In 'Fietsen heeft voorrang' (PDF) lezen we dat de fiets de komende drie jaar een prominente rol krijgt bij het bereikbaar houden van de stad. Want fietsen is gezond en draagt bij aan een gezondere lucht in de stad.

Meer ruimte, comfort en snelheid
De afgelopen tien jaar is het fietsen met 60% gestegen. Het college wil de groei nog verder stimuleren. Eind 2018 moeten 10% meer fietsers rijden op de belangrijkste routes naar de binnenstad. Daarnaast krijgen de 160.000 Rotterdammers die nu dagelijks de fiets pakken meer ruimte, comfort en snelheid.

Het college trekt hier zes miljoen euro extra voor uit. Dit komt bovenop de reguliere investeringen in buitenruimte en onderhoud, waar onder meer de fietspaden onderdeel van zijn. Tot de 30 actiepunten in het fietsplan behoren onder meer betere fietspaden en meer mogelijkheden om de fiets te stallen. Ook krijgen de fietsers meer groen licht en komen er stimuleringsprogramma’s zodat meer mensen de fiets pakken.

Betrokken
Gebiedscommissies, belangenorganisaties en betrokken fietsers hebben meegedacht met het fietsplan toen het in de conceptfase was. De gemeente ontving 435 reacties, het merendeel afkomstig van de online fietscommunity fietsfan010. De meesten steunen de fietsaanpak. Op onderdelen is het fietsbeleid aangepast. Zo gaat meer aandacht naar de verlichting van fietspaden. Extra maatregelen moeten ervoor zorgen dat meer brommers op de rijbaan gaan rijden. En de gemeente gaat sneller onderzoek doen naar de uitbreiding van de fietsenstalling aan de noordzijde van het Centraal Station.

Top 3
De vele wensen kunnen niet allemaal uit het budget van het fietsplan worden betaald. Daarom wordt de gebieden gevraagd met een top 3 van fietsprioriteiten te komen. Fietsers kunnen via fietsfan010 blijven meedenken met de uitvoering van de actiepunten. Bijvoorbeeld nog meer fietsvriendelijk af te stellen verkeerslichten zijn welkom op dit platform.

Rotterdamse Mobiliteitsagenda
Het fietsplan maakt samen met de plannen op het gebied van parkeren, verkeersveiligheid en de toekomst van het stedelijke verkeer onderdeel uit van de Rotterdamse Mobiliteitsagenda (RMA). Samen met de Koersnota Luchtkwaliteit, geeft de RMA uitvoering aan het Rotterdamse mobiliteitsbeleid.