Automotive en telecomsector presenteren gezamenlijk prioriteiten voor geautomatiseerd rijden

25-02-2016

Teneinde geautomatiseerd rijden van auto’s in de toekomst beter mogelijk te maken hebben de Europese automobielsector (vertegenwoordigd door ACEA en CLEPA) en de Europese telecomsector drie prioriteitsgebieden benoemd waarin verder samengewerkt moet worden. Eén en ander werd aangekondigd op het jaarlijkse Mobile World Congress in Barcelona.

vehicle-to-vehicle

De beloftes van geautomatiseerd rijden zijn veelomvattend en gaan onder andere in op het verbeteren van de veiligheid op de weg, het verminderen van brandstofverbruik (en daarmee lagere emissies), het oplossen van files en het leveren van extra comfort aan passagiers. De wereldmarkt voor deze soort auto’s is berekend op 44 miljoen stuks per 2020. Met dat getal in het achterhoofd is het van groot belang dat de Europese infrastructuur die deze auto’s ondersteunt klaar is om de enorme datastromen afkomstig van deze auto’s te kunnen afhandelen. Aangezien veiligheid van het grootse belang is bij geautomatiseerd rijden moeten de mobiele netwerken die deze diensten ondersteunen genoeg dekking hebben, zeer betrouwbaar zijn en voldoende herstellend vermogen hebben.

De Europese automobiel- en telecomsector hebben hiertoe al in september vorig jaar een dialoog gestart die gericht is op het identificeren en gezamenlijk slechten van mogelijke barrières, de zogenaamde  ‘EU Industry Dialogue on automated and connected driving’. Deze barrières kunnen niet door een enkele industrie opgelost worden, ondersteunend beleid is absoluut nodig.

Tijdens het Mobile World Congress in Barcelona is gedurende een zogenaamde ‘high-level meeting’ die voorgezeten werd door  Günther Oettinger -de Europese Commissaris voor Digitale Economie en Samenleving- door de automobiel- en telecomsector een drietal aandachtsgebieden benoemd waarin proactief gaat worden samengewerkt. Deze drie gebieden zijn:

Connectiviteit:  geautomatiseerd rijden vraagt om communicatiesystemen die zéér hoge eisen stellen aan betrouwbaarheid, vertraging (latency) en (verwerkings-)capaciteit van het gebruikte netwerk. Europa moet de operators van deze netwerken ondersteunen bij hun investeringen in het verbeteren van zowel vaste als mobiele infrastructuur. Dit kan zij bijvoorbeeld doen door technologie neutrale regelgeving te ontwikkelen of door het aanwenden van publieke fondsen waarbij afgezien wordt van commerciële investeringen.

Standaardisatie: cruciaal voor een kostenefficiënte en goed getimede ontwikkeling van geautomatiseerd rijden is standaardisatie. We moeten voorkomen dat er straks verschillende ‘spoorbreedtes’ ontstaan in de verschillende Europese landen. De twee sectoren zijn overeengekomen dat alle standaardisatie activiteiten die worden ondernomen door automobiel- of telecomindustrie in kaart zullen worden gebracht en daarna gezamenlijk geprioriteerd zullen worden.

Veiligheid/Beveiliging: Om het vertrouwen van de consument te winnen in het domein van geautomatiseerd rijden is het van zeer groot belang dat alle data uitwisseling tussen auto’s onderling, alsmede de aanpalende dataprocessen op een veilige en beveiligde manier gebeurt. Beide sectoren zijn in hun eigen aandachtsgebieden reeds actief op dit gebied maar hebben in Barcelona nog eens afgesproken dat ze door deze dialoog hun samenwerking op dit gebied zullen versterken.

Meer informatie: Wijnand de Geus

 

Gerelateerde dossiers