Jaarlijkse CO2-reductie trucks kan verdubbeld met ‘integrated approach’

25-02-2016

ACEA presenteerde de afgelopen week de resultaten van een onderzoek uitgevoerd door Transport & Mobility Leuven (TML) met als titel ‘Greenhouse gas reduction measures for the road freight transport sector: An integrated approach to reducing CO2 emissions from heavy goods vehicles in Europe’.

Dit onderzoek stamt uit september 2014. Op de resultaten van dat onderzoek is door ACEA een consultatie gedaan tussen november 2014 en juni 2015. Dit consultatieproces bracht de verschillende stakeholders van de door ACEA omarmde ’integrated approach’ bij elkaar. Daarin worden truck en trailer, brandstoffen en alternatieve brandstoffen en infrastructuur en logistiek samengebracht om de resultaten van genoemd onderzoek te evalueren en te valideren of aan te vullen om daarmee de resultaten relevant te maken.  

Alhoewel er enkele kleine aanpassingen waren zijn de resultaten in grote lijnen hetzelfde gebleven. De uiteindelijke, gevalideerde uitkomsten laten zien dat ‘integrated approach’ het potentieel heeft de jaarlijkse CO2 reductie van trucks te verdubbelen tot 3,5% vergeleken met de benadering waarbij alleen naar het voertuig wordt gekeken.

Het onderzoek laat duidelijk zien dat het verder verbeteren van de technologie van nieuwe voertuigen slechts een onderdeel is van het geheel. “Gebaseerd op dit onderzoek stellen wij voor dat er met een veel ambitieuzere visie naar het grotere geheel gekeken wordt”, aldus Martin Lundstedt,  ACEA Commercial Vehicle Board Chairman en tevens CEO van Volvo Group. “Allereerst omdat nieuwe voertuigen maar een klein deel van de hele vloot uitmaken. Je moet juist kijken naar de gehele vloot. Daarnaast zijn er veel meer factoren die CO2 uitstoot bepalen.  Denk aan de toegestane lengte van voertuigcombinaties, het ontwerp van aanhangwagens, alternatieve brandstoffen, het gedrag van de chauffeur, infrastructuur en meer. Wij geloven dat de ‘integrated approach’ is de enige juiste manier is om de toekomst van transport te bekijken. En dat deze ook de enige juiste manier is om CO2 reductie van de transport industrie op grote schaal te beïnvloeden.”

Zowel het gevalideerde onderzoek als  ACEA’s position paper, ‘Reducing CO2 from heavy-duty vehicles’, werden gelanceerd op het ACEA evenement met als titel ‘Reducing CO2 from road transport together’ in Brussel.

Meer informatie: Chris van Dijk