Dijksma update Kamer over softwarefraude dieselvoertuigen

18-02-2016

Staatssecretaris Sharon Dijksma van IenM heeft deze week haar derde ‘overzichtsbrief’ naar aanleiding van wat de softwarefraude bij Volkswagen aan de Tweede Kamer gestuurd.

Staatssecretaris Sharon Dijksma

In haar brief (PDF-download) schrijft de bewindsvrouw dat zij samen met de RDW en TNO de afgelopen tijd een gestructureerde aanpak heeft opgezet om de gevolgen van deze fraude in Nederland aan te pakken. Verder meldt zij dat ook op Europees niveau de gezamenlijke aanpak vorm krijgt. Daar stimuleert Nederland een voortvarende aanpak van het dossier.

RDE
In haar zeer uitvoerige schrijven van zes pagina’s gaat de staatssecretaris ook in op ontwikkelingen rond de Real Driving Emissions (RDE)-testprocedure. Ondanks haar teleurstelling over het hierover bereikte compromis, onderschrijft zij de uitspraak van Eurocommissaris Bieńkowska dat we op de goede weg zijn en dat de emissies van schadelijke stoffen zullen afnemen door dit besluit.

Elektrische aandrijflijnen
Dijksma schrijft ook: “Mijn inzet is erop gericht dat we bij auto’s overschakelen op elektrische aandrijflijnen, waarbij de uitlaatgassen vrij zijn van schadelijke stoffen en CO2. Een dergelijke overgang kost tijd. Intussen zal ik er alles aan blijven doen om de uitstoot van schadelijke stoffen zo snel mogelijk te laten dalen, fraude uit te bannen en het brandstofverbruik in de praktijk vergelijkbaar te laten zijn met de fabrieksopgave.”

Technische oplossing Volkswagen
Bij de technische oplossing die Volkswagen heeft aangedragen en in 2016 gaat uitvoeren meldt zij aan de RDW te hebben gevraagd om in deze een coördinerende rol op zich te nemen. Daarbij zal de RDW toezicht houden op de voortgang en registreren wanneer het voertuig is hersteld. Deze voortgang is voor iedereen raadpleegbaar in het kentekenregister.

Onregelmatigheden CO2-uitstoot
Inzake vermeende onregelmatigheden bij CO2-uitstoot, meldt Dijksma dat de RDW vooralsnog geen onregelmatigheden met betrekking tot de certificering van CO2-emissie voor auto’s heeft geconstateerd.

Onderzoek softwarefraude

Dijksma onderstreept het belang om softwarefraude uit te kunnen bannen en wil dat er gedegen onderzoek wordt gedaan om softwarefraude op te sporen. De RDW gaat, op basis van een risicoanalyse, een aantal voertuigen, waarvoor de RDW de typegoedkeuring voor emissies heeft afgegeven, testen. Dat testprogramma zou medio 2016 afgerond moeten zijn. De RDW participeert tevens in een internationale werkgroep die informatie over de nationale testprogramma’s wil uitwisselen en een standaard testprotocol voor het identificeren van verboden manipulatie-instrumenten ontwikkelen.

Andere automerken
Tot slot doet de staatssecretaris verslag van haar acties bij vermeende afwijkingen bij andere merken en geeft zij uitvoerig uitleg bij de opzet en voortgang van het steekproefcontroleprogramma door de RDW en TNO.