ACEA enthousiast over Nederlands initiatief Truck Platooning Challenge

18-02-2016

De truck- en trailerindustrie koersen verder af op de gestelde CO2-reducties in 2020. Door het betrekken van alle stakeholders in de vervoer- en transportsector kan die reductie verdubbeld worden. Truck Platooning is mooi een voorbeeld van samenwerking om tot verdere reducties te komen. Dit blijkt uit de ACEA-conferentie ‘Reducing CO2 from road transport Together’ van afgelopen dinsdag in Brussel.

Tijdens de conferentie publiceerde ACEA haar bevinden van een exercitie van de studie ‘Greenhouse gas reduction for the road transport sector: An integrated approach to reducing CO2 emissions from heavy duty vehicles in Europe’. Transport & Mobility Leuven (TML) publiceerde deze studie al medio 2014.

Integrated approach
Deze integrated approach kijkt verder dan de truck alleen, maar neemt ook de trailer mee, lengte en gewicht, aerodynamica, alternatieve brandstoffen, rijgedrag, IT- en transportsystemen, infrastructuur etc. Zie hiervoor ook het persbericht van ACEA.

Verdubbeling
ACEA heeft met de uitkomsten van deze TML-studie relevante stakeholders geconsulteerd.

De conclusie van die consultatie onderschrijft de hoofdlijnen van de TML-studie: met de ‘integrated approach’ voor trucks en trailers kan de CO2-reductie worden verdubbeld tot 3,5% per jaar tot en met 2020.

ACEA Commercial Vehicle Board Chairman, Martin Lundstedt (CEO Volvo Group) presenteerde de uitkomsten. Chris van Dijk, beleidsmedewerker duurzaamheid en techniek, was bij de conferentie aanwezig vanuit RAI Vereniging.

Truck Platooning Challenge
Een mooi voorbeeld van de ‘integrated approach’ is dat Nederland de European Truck Platooning Challenge 2016 organiseert. Marjolijn Sonnema, waarnemend directeur-generaal van Infrastructuur, was een van de sprekers op de conferentie. Ze onderstreepte dat dergelijke samenwerking tussen markt en overheid de CO2-uitstoot in de vervoers- en transportsector verder zal laten dalen. Het is daarbij belangrijk dat we ons niet alleen richting op ‘learning by doing’ maar ook op ‘showing by doing’: maak de inzet en potentie van alle stakeholders om CO2 verder te reduceren ook zichtbaar.

Nederland zal zich als huidige voorzitter van de Europese Commissie (EC) inzetten voor verdere zichtbaarheid. De informele Milieu- en Transportraad op 13 en 14 april is daar een mooi voorbeeld van. Nederland zet zich in om haar ambitieuze agenda ook door te geven aan de volgende voorzitter van de EC. Erik Jonnaert, ACEA’s secretaris-generaal, bedankte Marjolijn voor haar ambitieuze agenda en hoe we met dergelijke samenwerkingen de truck- en trailersector verder kunnen brengen.

Position paper
Voor ACEA’s visie op CO2-reductie voor roadtransport, kunt u hier hun nieuwe position paper raadplegen.

Mocht u vragen hebben over dit dossier, neemt u dan contact op met Chris van Dijk.